Feed aggregator

CfP: Economic and social history in the next ten years

Social and Labour History News - Fri, 2017-03-24 10:03

 

Competition and discussion ‘Economic and social history in the next ten years’,

IISH Amsterdam, 10 november 2017

Boktips mars 2017

Catherine Merridale, Lenins resa : vägen till revolutionen 1917 / Historiska Media, 2017,  349 s. : ill.

Författaren, historiker vid brittiska vetenskapsakademin, har skrivit flera böcker om rysk/sovjetisk historia, bland annat den prisbelönade Ivans krig (2010). I den nya boken reser författaren i Lenins fotspår, eller snarare längs den järnvägsrutt som fortfarande trafikerar linjen Zürich-Frankfurt-Berlin-Sassnitz-Trelleborg-Malmö-Stockholm-Haparanda-Torneå-Tammerfors-Sankt Petersburg (Petrograd), d v s den resa i en ”plomberad järnvägsvagn” som Lenin med sällskap företog den första veckan i april 1917 enligt den västerländska kalendern.

Att de tyska befälhavarna över huvud taget släppte igenom Lenin 1917 berodde på att man räknade med att en revolution i Ryssland skulle innebära att tsaren störtades, och att Ryssland därmed skulle dra sig ur kriget, så att Tyskland slapp kämpa på två fronter. Tågvagnen sägs ha varit ”plomberad” under hela resan vilket dock inte stämmer. Resenärerna, 32 stycken, (förutom Lenin och hans hustru Krupskaja samt hans allt-i-allo Karl Radek var det bland andra hans förra älskarinna Inessa Armand och Zinovjev med familj) kunde promenera i tåget och ibland på perrongerna där tåget stannade. Restriktionerna gällde främst genomfarten i Tyskland. Vi vet från ett fotografi att Lenin stannade till i Stockholm, där han både hann köpa en kostym på varuhuset PUB, och diskutera den socialistiska vänsterns framtid i Sverige med Fredrik Ström. Och besökare kom och gick i kupén. Resan tog åtta dagar i närmare 300 mil, innan man 8 april nådde Finlandsstationen i Petrograd, där Lenin enligt en sovjetisk tavla stiger av tåget och möts av en jublande folkmassa. Om han, enligt tavlan som målats senare, följdes ur tåget av Stalin är däremot inte troligt.

Boken är ett reportage där författaren filosoferar om den världsunika händelsen som ryska revolutionen innebar, och hur den speglas i vår tids samhälle på 2000-talet. Hon försöker närma sig och förstå den mångfacetterade personen Lenin, som i Petrograd levde borgerligt i sina systrars lägenhet, som innehöll bekväma möbler, ett piano, och ett skissblock som Krupskaja fyllde med teckningar av små runda barn som leker med hundar och kattungar. Lenin var förtjust i pianomusik av Beethoven, men ville inte lyssna för ofta, för ”det påverkar ens hårdhet”. Boken ger också en träffande skildring av Haparanda, som under första världskrigets år kom att stå i händelsernas centrum. Här utväxlades fångar mellan väst och öst, varor bytte händer, smuggelgods förflyttades nattetid, väldiga postsäckar färdades över gränsen, och stora hotell växte upp där diplomater av olika nationalitet tillbringade tiden mellan skål och vägg.

Revolutionen kom inte som någon överraskning. Hunger och missmod var utbrett i Ryssland efter tre års krig. Särskilt tsarens hustru Alexandra, som var från Tyskland, var illa omtyckt. Tsarens hemliga polis var hatad. Många ville ha ett slut på kriget. Tsaren visade sig oduglig som militärbefälhavare, hans närmaste officerare korrumperade. Den brittiske ambassadören rapporterade att ryska officerare, som borde befunnit sig vid fronten, istället festade på hotellen i Petrograd.

Samtidigt reste Lenins närmaste män, Stalin och Trotskij, och veteranen Plechanov till Petrograd på andra vägar. Den ”plomberade vagnen” genom Sverige och Finland förde, enligt Churchill, med sig en ”pestbacill”, som snart skulle sprida sig med rekordfart genom hela Ryssland och även infiltrera länder utanför Ryssland. Catherine Merridale skildrar med sakkunskap den märkliga bakgrunden till revolutionens utbrott, och även de ryska revolutionärernas förhållande till Sverige och de svenska socialisterna under första världskriget.

Jack Linchuan Qiu, Goodbye iSlave : a manifesto for digital abolition / Urbana : University of Illinois Press, 2016, ix, 230 s.

Själva sinnebilden av slaveri torde vara den organiserade människohandel som tvångsförflyttade afrikaner till ”den nya världen”, där de sattes i arbete under vidriga förhållanden. Men hör slaveriet historien till? Medieforskaren Jack Linchuan Qiu driver i denna bok tesen att så alls icke är fallet. Tvärtom, menar han, finns det skrämmande likheter mellan 1600-talets slaveri och dagens. Genom att fokusera på relationen mellan teknikföretaget Apple och den ökända elektroniktillverkaren Foxconn visar författaren hur vår tids digitala slaveri fungerar och upprätthålls. Långt över en miljon människor är anställda av Foxconn och det är allmänt känt att de dels utnyttjas som lågavlönade slit-och-släng-varor, dels har så usla arbetsförhållanden att flera av dem begått självmord (något som även det minner om den transatlantiska slavhandelns livsöden, där det inte var ovanligt att slavarna slängde sig i havet för att slippa vad som väntade).

En förutsättning för att slaveriet ska vara lukrativt är att de fria människornas konsumtionsbegär omformas. Inte sällan talas det ju i reklamer om någon ny produkt som ”du inte visste att du ville ha”. När socker först introducerades i Europa var det en slavproducerad vara som kom att förändra våra matvanor och på sikt faktiskt även fick oss att allt oftare äta ensamma. Och när den första iPhone-modellen släpptes för tio år sedan var det en produkt som vi dittills klarat oss utan, men idag ägnar många en stor del av sin vakna tid åt att stirra på sina smartphoneskärmar. De som nyttjar slavproducerade varor måste, precis som slavarna själva, individualiseras till den grad att det globala system de ingår i inte omstörtas. Att bryta rådande sociala och kollektiva förhållanden är ett sätt att ge stadga åt den grund på vilken systemet vilar.

Till skillnad från exempelvis Marx och Weber hävdar Qui att moderniteten som vi känner den är beroende av slaveri. Den frihet vi upplever att informationstekniken ger oss är frukten av andras ofrihet. Samtidigt gör författaren den intressanta iakttagelsen att vi som använder oss av tekniken i någon mån själva är slavar, fastän frivilliga sådana. Facebooks intäkter, för att nämna ett exempel, är avhängigt av användarskapat innehåll som är produkten av hundratals miljarder timmar oavlönat arbete årligen. De som i boken kallas för ”iSlaves” är alltså inte endast de slavar som skapar en viss produkt, utan även de slavar som produkten skapar.

Även om boken delvis är skakande läsning är den inte pessimistisk. Solidariska initiativ som Fairphone lyfts fram och Qui visar även hur arbetare tillsammans hittar vägar att motarbeta systemet. För så länge det finns slavar finns det motstånd.

Daniel M. Mendoza (Red.), Stray dogs : interviews with working-class writers / Lutz : Down & Out Books, 2016, 253 s.

Den amerikanska arbetarlitteraturen är levande men befinner sig ofta periferin i ett land där ordet arbetarklass sällan hörs i den offentliga debatten och där majoriteten av de breda filmerna och de bästsäljande böckerna är medelklasskildringar. Inte minst av den anledningen är det välkommet att vi i denna bok får stifta närmare bekantskap med åtta arbetarförfattare. Daniel M. Mendoza har nämligen slagit sig ned med var och en av dessa för att avhandla ämnen som uppväxtvillkor, politik och givetvis den samtida skönlitteraturen.

”The working-class writer is a strange artist in our politically correct climate. Blacks, Latinos, LGBTQ, and others have voices, but it is rare that the working-class is given attention in this conversation of ’minority’ voices. Granted they are not at racial minority, but they are definitely an underrepresented voice in the literary community – and perhaps the art community at large.” (s. 15)

Stuart Hall, Selected political writings : the Great Moving Right Show and other essays / Durham : Duke University Press, 2017, 368 s.

Stuart Hall föddes i Kingston, Jamaica, 1932 och gick bort 2014. Han var en ledande kulturteoretiker, knuten till Centre for Contemporary Cultural Studies i Birmingham. Dessutom var han en framträdande vänsterintellektuell och återfinns bland grundarna av tidskriften New Left Review. Föreliggande urval av artiklar, av vilka många härstammar från tidskrifter som New Left Review och Marxism Today, omspänner åren 1957-2011 och är tematiskt sorterade under rubrikerna “The New Left and after”, “Thatcherism”, “Neoliberalism”. Att säga att artiklar nödvändigtvis skulle vara mindre läsvärda för att de har ett par år på nacken är ofta dumt och Stuart Halls artiklar bevisar det. Ett utmärkt exempel bland många är just den artikel, “The great moving right show”, som nämns i bokens underrubrik. Den skrevs 1979 och sätter fingret på och analyserar den högervridning som då börjat bita sig fast och hur den påverkar samhällets sätt att vara, verka och tala.

Jeffrey R. Webber, The last day of oppression, and the first day of the same : the politics and economics of the New Latin American left / Chicago : Haymarket Books, 2017, 327 s.

Under 2000-talets inledande år växte ett omfattande motstånd mot nyliberalismens grepp fram i Sydamerika. Fabriksockupationer, strejker, markockupationer, resningar bland ursprungsbefolkningen – motståndet tog sig många direkta och utomparlamentariska former. Vid 2000-talets mitt hade motståndet från allt starkare sociala rörelser sipprat in i och vunnit insteg i parlament och presidentpalats. Och sedan? Webber pekar på hur vänsterregeringar svänger högerut när finanskrisen hårdnar, pekar på hur, som han uttrycker det, de väljer att ställa sig på samma sida som de som suger ut mervärdet istället för på de direkta producenternas sida och i den andan verkar för nedskärningar i social service och lägre löner. Han visar även på hur högern reorganiserar sig och vinner mark på nytt, något som bland annat beror på att många vänsterregeringar lyckats alienera sina egna stödtrupper med sin ekonomiska politik. Samtidigt är Webber ingen fatalist, det som en gång byggts upp bryts inte ned hur lätt som helst och det som en gång organiserats kan organiseras på nytt.

CfP: Mobilising Militant Pasts: Histories of Protest, Unrest and Insurrection in Politics and Culture

Social and Labour History News - Wed, 2017-03-22 19:08

Mobilising Militant Pasts: Histories of Protest, Unrest and Insurrection in Politics and Culture

King’s College London

31 August – 1 September 2017

Call for Papers

CfP: Commodity Frontiers and Global Capitalist Expansion: Social, Ecological and Resource Policy Implications

Social and Labour History News - Wed, 2017-03-22 10:01

Commodity Frontiers and Global Capitalist Expansion: Social, Ecological and Resource Policy Implications
4th International Workshop, 6-7 December 2017
Abstract Submission: 18 May 2017
Zayed University, Dubai

Lecture by Christian de Vito, 'Precarious Pasts"

Events, IISH, Amsterdam - Tue, 2017-03-21 11:30

Precarious Pasts. Labour flexibility and labour precariousness as conceptual tools for the historical study of the interactions among labour relations

CFP: Commodity Frontiers and Global Capitalist Expansion

Events, IISH, Amsterdam - Tue, 2017-03-21 10:23
Commodity Frontiers and Global Capitalist Expansion: Social, Ecological and Resource Policy Implications

4th International Workshop, 6-7 December 2017

Abstract Submission: 18 May 2017

Zayed University, Dubai

Appel à projets 2017 Labex

APPEL A PROJETS


Le labex Les passés dans le présent : histoire, patrimoine, mémoire, lance un appel à projets pour la période 2017-2019.

En savoir plus

CfP: Socialist Internationalism and the Global Contemporary — Transnational Art Historiographies from Eastern and East-Central Europe

Social and Labour History News - Mon, 2017-03-20 08:58

Following suit after Art History and Socialism(s) after World War II. The 1940s until 1960s (Estonian Academy of Arts, Tallinn, October 2016), the present conference aims to explore selected theoretical underpinnings, methodologies, and legacies of art history writing in socialist period.

CfP: International Oral History Association Congress 2018 - Memory and Narration

Social and Labour History News - Fri, 2017-03-17 10:27

 

The International Oral History Association is pleased to announce the call for papers for the next congress in 2018. The XX IOHA Congress will be held from June 18 to 20, 2018 in Jyväskylä, Finland. The congress is hosted by the University of Jyväskylä, the Finnish Literature Society, and the Finnish Oral History Network. The theme of the XX IOHA Congress is Memory and Narration.

The Ukrainian Peasant Insurgency in the Revolutionary Period

Social and Labour History News - Fri, 2017-03-17 10:20

 

WHEN:

Sunday 30 March 2017, 18:30 – 20:00

WHERE:

Birkbeck, University of London, Malet Street, Room B35, London WC1E 7HX

Admission:

Free with registration via EventBrite

The Ukrainian Peasant Insurgency in the Revolutionary Period

CfP: Heritage, Decolonisation and the Field

Social and Labour History News - Fri, 2017-03-17 09:42

 

Host/Organizer: William Carruthers, Andreas Gestrich and Indra Sengupta, German Historical Institute London; Rodney Harrison, AHRC Heritage Priority Area Leadership Fellow, UCL Institute of Archaeology.

CfP: Making visible the invisible: African women in mining

Social and Labour History News - Fri, 2017-03-17 09:15

 

Deadline for submission of abstracts: 10 April 2017

Notification of acceptance: 30 April 2017

Deadline for submission of full papers: 15 September 2017

 

We would like to invite scholars working on Women in Mining across Africa (broadly) to contribute to an edited book volume which aims to focus on contributions (through labour and otherwise) and roles (through social reproduction or resistance struggles) played by African women in mining/extractive industries.

ToC: Ámbito - Fundación Francisco Largo Caballero Newsletter

Social and Labour History News - Fri, 2017-03-17 09:12

 

Cursos y Seminarios

12ª reunión Bienal Lasaire “Europa, trabajo y empleo”. Anticipación y gestión participativa del cambio en las empresas en periodos de crisis y mutación tecnológica”

Presentación del V informe independiente sobre el estudio prospectivo anual del crecimiento

Actividades Culturales

Exposición Alcalá Visual

Publicaciones

¿Cobraremos la pensión?: Cómo sostener el sistema público de pensiones. VV.AA. Santos M. Ruesga Benito, Borja Suarez Corujo, Valeriano Gómez Sánchez (Coords)

ToC: Schweizerisches Sozialarchiv Newsletter 2/2017

Social and Labour History News - Thu, 2017-03-16 15:29

Schweizerisches Sozialarchiv Newsletter 2/2017

Vor 80 Jahren: Der Spanische Bürgerkrieg und die Schweiz

Auf Lenins Spuren im Sozialarchiv

Veranstaltungen und Kooperationen des Schweizerischen Sozialarchivs

Donnerstag, 30. März 2017, 18 Uhr
Ruth Gattiker - Pionierin der Herzanästhesie
Mit Denise Schmid (Autorin), Susanne Brügger und Andrea Schönholzer

Save the Date: Tagung anlässlich der Digitalisierung des "Vorwärts" am 17. Mai 2017

Unter dem Titel Das Projekt "Vorwärts bis 1933" - eine historische Quelle wird digitalisiert organisiert die Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kooperation mit dem Archiv der sozialen Demokratie eine Veranstaltung anlässlich der Freischaltung der ersten digitalisierten Jahrgänge des "Vorwärts". Dieses Digitalisierungsprojekt umfasst die vollständige Retrodigitalisierung der sozialdemokratischen Zeitung für die Jahre 1876 bis 1933. Die in dem Projekt entstandenen hochwertigen Scans im Gesamtumfang von ca. 200.000 Zeitungsseiten werden demnächst in einer eigenen Webpräsenz mit komfortablen Suchfunktionen auf der Basis des elektronisch ausgelesenen Textes der Forschung und der interessierten Öffentlichkeit weltweit frei zugänglich gemacht.

Wir würden uns freuen, Sie bei dieser Tagung begrüßen zu dürfen. Die Veranstaltung wird von 10 bis 16 Uhr im Gustav-Stresemann-Institut, Bonn, stattfinden. Informationen zum Tagungsprogramm und zur Anmeldung werden wir in den kommenden Wochen veröffentlichen. Sollten Sie vorab Fragen zum Digitalisierungsprojekt des "Vorwärts" haben, schreiben Sie bitte an vorwaerts-projekt@fes.de.

Lesesaal-Ausleihe: Geänderte Bestellzeiten

Bitte beachten Sie, dass ab dem 16. März 2017 geänderte Bestellzeiten für die Ausleihe von Medien in den Lesesaal gelten. Die aktuell gültigen Zeiten finden Sie bei unseren Benutzungshinweisen sowie auf der Kontaktseite der FES-Bibliothek.

A 150 años de El Capital - Su vigencia para conocer y transformar el mundo

Social and Labour History News - Thu, 2017-03-16 11:19

A 150 años de El Capital

Su vigencia para conocer y transformar el mundo

Las Jornadas se desarrollarán los días 28, 29 y 30 de junio en dos sedes: el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551 Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires -  Sede Marcelo T. de Alvear (Marcelo T. de Alvear 2230) de acuerdo con el siguiente

Programa

Newsletter Contemporary Social History Archives (ASKI), Athens, Greece

Social and Labour History News - Wed, 2017-03-15 16:06

ASKI Newsletter # 1, January - February 2017

About us

Pages

Subscribe to Social History Portal aggregator