Feed aggregator

Boktips februari 2017

International review of social history, Volume 61, special issue 24, Cambridge University press 2016, 284 s.

ARAB har ca 130 löpande tidskrifter på svenska, norska, danska, franska, tyska, holländska, portugisiska och engelska. Det svenska och engelska materialet överväger, från Sverige finns alla de vanliga veckotidningarna och politiska tidskrifterna, från t.ex. LO, LO:s förbund, och SAP, SAC och V. De är ett viktigt komplement till vårt övriga bestånd av arkiv och biblioteksmaterial, och används inte minst på nationell nivå i vår fjärrlåneverksamhet till andra forskande institutioner och universitet/högskolor.
En av de mest renommerade tidskrifterna är International review of social history (IRSH), en vetenskaplig forskningstidskrift som utges av vår systerorganisation i Amsterdam, International institute of social history (IISH). Den behandlar framförallt arbetarhistoria i internationellt och globalt perspektiv, och utges sedan 1956. Den utges med tre tjocka nummer per år, plus ett s.k. ”special issue”, 2016 års specialnummer behandlar ”Conquerors, employers and arbiters: States and shifts in labour relations, 1500-2000” (not: ”Arbiter-Arbitration=Skiljedom”).
Här presenteras i elva uppsatser arbetarhistoria ur olika perspektiv, inte minst ”långa”, från Kina, Ryssland (på 1700-talet), gruvarbete i Bolivia, Mozambique, kolonialismen i Nederländerna, den japanska kolonialismen under 1900-talet, kolonialismen i Spanien i historisk kontext, Turkiet, ”prekariatsarbete” i dagens Portugal, och slutligen en uppsats om arbete och välfärd i Sverige visavi EU, av Max Koch från Lunds universitet. Specialnumret är på 284 sidor, motsvarande en normal bokantologi!

Philippe Bourrinet, The Dutch and German communist left (1900-68) : ”Neither Lenin nor Trotsky nor Stalin!” ” All workers must think for themselves!” / Leiden : Brill, 2017, 639 s.

Denna bok följer på ett minutiöst sätt en strömning inom den europeiska kommunismen i spåren, en strömning som genererar andra strömningar, lösligt sammanknutna eller i opposition mot varandra utifrån liknande utgångspunkter. Det tog sin början i Holland med det lilla partiet Sociaal-Democratische Partij (SPD), vars medlemmar kom att kallas ”tribunister” efter den tidskrift, De Tribune, som partiet gav ut. Partiet var antireformistiskt och antirevisionistiskt och dess ledande företrädare var Herman Gorter (1864-1927) och Anton Pannekoek (1873-1960), den förstnämnde en av marxismens främsta populisatorer, den sistnämnde en av dess främsta teoretiker. De samarbetade nära med det tyska radikala kommunistpartiet Kommunistische Arbeiter Partei Deutschlands (KAPD) och byggde mycket av sin propaganda och teoretiska styrka på socialistisk internationalism och rådskommunism. Lenins skrift Kommunismens barnsjukdomar riktade skarp kritik mot rörelsen och 1921 uteslöts de ur Komintern. Bourrinet leder oss vidare i denna strömnings alla flöden och kan bland annat konstatera att det mytomspunna 1968 ledde till en renässans för dess skrifter och teorier.

Holger Weiss, red.: International communism and transnational solidarity : radical networks, mass movements and global politics, 1919-1939 / Leiden : Brill, 2017, 375 s.

Komintern, eller Tredje internationalen, grundades 1919 och upplöstes 1943. Organisationen var ett uttryck för arbetarinternationalism och förespråkade genomdrivandet av en världsrevolution enligt rysk revolutionsmodell. Samtidigt var den ett propagandainstrument för Sovjetunionen. Under den stalinistiska tiden, då strategin kom att vara revolution i ett land och utrensningarna florerade, inleddes dess nedgång. Denna bok låter oss studera dess internationella arbete i detalj. Fram tonar en rik flora av rörelser som verkar transnationellt under mellankrigstiden och som mer eller mindre lösligt knyter an till Komintern. Internationella arbetarhjälpen, Röda hjälpen, The League Against Imperialism, The International of Seamen and Harbour Workers, The International Trade Union Committee of Negro Workers för att bara nämna några.

I ett förord kan tre av antologins författare, Bernhard Bayerlein, Kasper Braskén och Holger Weiss, skriva att något som var genomgående i dessa organisationer var en radikal internationalistisk solidaritet, som ofta kombinerade en radikal syn på kön, ras och klass med anti-kapitalism, anti-imperialism och anti-fascism.

Yulia Gradskova och Monica Quirico (red.), Solidariteten med Chile 1973-1989 / Huddinge: Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola, 2016, 78 s.

Vad som borde kallas det första 9/11 eller ”11 september” inträffade i och med 1973 års militärkupp, när den demokratiskt valda presidenten Salvador Allende tog sitt eget liv. Allende efterträddes av Augusto Pinochet, vars militärdiktatur tog slut efter knappt 17 år. Under denna långa period torterades, dödades och ”försvann” tusentals människor. Hundratusentals chilenare flydde från sitt hemland. Mot bakgrund av dessa händelser framväxte en av 1900-talets största solidaritetsrörelse, där den svenska som bekant var en av de största.

Under det förlidna året hölls ett vittnesseminarium där människor som när det begav sig var engagerade i solidaritetsrörelsen för Chile. Panelen bestod av fem personer däribland musikartisten Jan Hammarlund och Anna Rydmark Venegas, som var en av Chilekommitténs grundare. Denna bok är i huvudsak av en transkription av seminariet, som i sin tur består av samtal om hur det var att vara aktiv i den solidaritetsrörelse som på ett eller annat sätt förenar de medverkande. Detta är alltså ett dokument över ett källskapande seminarium, som Håkan Blomqvist nämner i inledningen. Han fortsätter:

Då förstår ni att det inte är så att vi ska gå till källorna för att få veta vad som egentligen hände, utan det här är vad den här panelen just idag anser hände. Men det fiffiga och spännande är att det ofta leder till forskningsuppslag, alltså att man får många idéer när man kan gå igenom sånt här material, till ingångar i forskningen. Det är så det här formatet, vittnesseminariet, är. (s. 11)

Alexander Berkman, Anarkismens ABC / Stockholm : Anarkistiska studier, 2016, 145 s.

1920-talet var ett mörkt årtionde för den anarkistiska rörelsen. Bland annat hade hundratals anarkister utvisats ur USA 1919 (däribland Emma Goldman och Alexander Berkman) och i den nya staten Sovjetunionen hade en stor mängd anarkister antingen fängslats eller avrättats. År 1926 bad den New York-baserade Jewish Anarchist Federation nyssnämnde Berkman att skriva en introduktion till anarkismen och dess tankegångar ämnad för en bred allmänhet. Givetvis ser världen idag inte ut som den gjorde 1929, när boken först publicerades. Men alldeles oaktat detta fungerar boken som en utmärkt introduktion till den som vill förstå det tidiga 1900-talets anarkokommunistiska tankegångar.

Mehr als genug: weibliche Arbeit

Social and Labour History News - Thu, 2017-02-23 10:34

„Mehr als genug: weibliche Arbeit“
Vortrag von Barbara Stiegler
Donnerstag, 2. März 2017, 18.30 Uhr

Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März wird im Karl-Marx-Haus bereits am 2. März 2017 die Frage nach der Arbeitswelt von Frauen gestellt.

Lecture: Spinning the Industrial Revolution

Social and Labour History News - Tue, 2017-02-21 12:37

On March 7th Jane Humphries will give a lecture: "Spinning the Industrial Revolution".

Lecture: "Spinning the Industrial Revolution''

Events, IISH, Amsterdam - Tue, 2017-02-21 10:31

On March 7th Jane Humphries will give a lecture: "Spinning the Industrial Revolution".

Centro studi /archivio Pinelli - Campagna associativa 2017

Social and Labour History News - Tue, 2017-02-21 10:20

Sostienici! Campagna associativa 2017

Il centro studi /archivio Pinelli è totalmente autogestito e autofinanziato,

per aiutarci a continuare le nostre attività per l'anno 2017 e i futuri prossimi a venire puoi sottoscrivere

una somma simbolica a tuo piacimento,

o diventare socio sostenitore con 25 euro annui e avrai in pdf via mail il nostro bollettino

oppure con 50 euro annnui per essere socio straordinario e ricevere a casa copia cartacea del bollettino e

un libro in omaggio, VOCI DI COMPAGNI SCHEDE DI QUESTURA.

New TSEG: The Agro-Food Chain

News, IISH, Amsterdam - Tue, 2017-02-21 10:03

Five case studies in the latest issue of TSEG (vol 13, 2016, no 4) unravel and analyse the connections and interdependencies between economic actors, knowledge institutions and the State in the agro-food chain.
For instance, Marijn Molena examines the early years of the Friesian Dairy School and offers a case study of how knowledge institutions were integrated into a regional economic cluster.

All Review Articles of TSEG vol 13 no 4:

Dans l'atelier de Marc Ferro

Social and Labour History News - Mon, 2017-02-20 21:23

Journée d'étude
Dans l'atelier de Marc Ferro
Mardi 7 mars 2017
Avec la participation de Marc Ferro

Université Paris Nanterre - Auditorium Max Weber
Inscriptions et renseignements
communication-bdic@bdic.fr - 01 40 97 79 29

Organisée en hommage à Marc Ferro, avec qui la BDIC entretient depuis les années 1950 une relation privilégiée, cette journée reviendra sur un long compagnonnage fécond pour l’histoire contemporaine.

Programa de Posgrado en Historia política y cultural de las izquierdas y los movimientos político-culturales del siglo XX

Social and Labour History News - Mon, 2017-02-20 09:55

Programa de Posgrado en Historia política y cultural de las izquierdas y
los movimientos político-culturales del siglo XX Ciclo | 2017

Ya está abierta la inscripción a los seminarios de posgrado del CeDInCI/UNSAM

Revisitando la Reforma universitaria. El movimiento estudiantil argentino desde sus revistas, sus iniciativas político-culturales y sus líderes ideológicos (1918-1968)
a cargo de la Dra. Natalia Bustelo (CeDInCI/UNSAM- CONICET)
Jueves de 19 a 22 hs.
Inicio: 23 de marzo

Call for Papers "Fifth International Conference on Iran’s Economy (2018)"

Events, IISH, Amsterdam - Wed, 2017-02-15 11:20

The International Iranian Economic Association
CALL FOR PAPERS
Fifth International Conference on Iran’s Economy (2018)
International Institute of Social History, Amsterdam, Holland
March 8-9, 2018
Deadline for Submission of Abstracts: April 28, 2017
Deadline for Submission of Completed Papers: September 20, 2017

Bestaat de vakbeweging straks nog? Boekpresentatie en paneldiscussie

Events, IISH, Amsterdam - Tue, 2017-02-14 16:56

Tijd: 16.00 - 18.00 uur. Inloop vanaf 15.30 uur

De Nederlandse vakbeweging telt ruim 1,7 miljoen leden. Toch wordt er vaak badinerend over gedaan. Het is een club bestaande uit oude, grijze mannen die alleen bezig zijn met hun eigen belangen. Ze laten jongeren, vrouwen en allochtonen in de kou staan, aldus de veelgehoorde kritiek.

Land Ownership and Conflict in a Global Context: Transfer, Adaptation and Translation of Normative Systems

Social and Labour History News - Mon, 2017-02-13 11:07

For many societies, land ownership is the definitive step in freedom from slavery, exploitation and colonial domination, meaning land is one of the, if not the, most important commodity in the world. Those who have it fiercely guard it whilst those who do not have it find extralegal ways to access it. Contested land is an issue found in contemporary legal issues as well as in every other historical period and region, making it an issue pertinent globally. This workshop will address several key areas of land ownership and conflict in a global context.

CfP: On the Matter of Blackness in Europe: Transnational Perspectives

Social and Labour History News - Mon, 2017-02-13 11:04

The presence of Black people in Europe dates back to the early medieval period. Since then, Black people in Europe have contributed significantly to the archives of radical Black epistemologies in various ways. Within this contribution, distinct points of departures exist with regards to socio-historical conditions and divergences of anti-blackness in European nation states. However, academic scholarship on the articulations and formations of Blackness in Europe have gained more attention in the last decades.

CfP: Los archivos personales: prácticas archivísticas, problemas metodológicos y usos historiográficos

Social and Labour History News - Mon, 2017-02-13 11:02

Los archivos personales: prácticas archivísticas, problemas metodológicos y usos historiográficos

19, 20 y 21 de abril de 2017

9 PhD Grants in Political Science and Sociology

Social and Labour History News - Mon, 2017-02-13 10:57

For the academic year 2017-2018 the Scuola Normale Superiore (SNS) hereby announces a call for 78 PhD places available in the following fields and sites.

The selection is based on candidates’ qualifications and interviews. 9 positions are allotted to the Florence site of SNS, where the Centre on Social Movement Studies is also based.

More information on requirements and selection procedure can be found here:

http://phd.sns.it/call-2017-2018/

ToC: Amsab Nieuwsbrief

Social and Labour History News - Fri, 2017-02-10 14:07

12e jaargang, nr. 1, februari 2017

Grondige update catalogus!

De onlinecatalogus heeft een grondige update gekregen. Hierdoor is deze even offline geweest, waarvoor onze excuses. Maar het goede nieuws is dat er heel wat verbeteringen en een aantal nieuwigheden geïnstalleerd zijn.
Lees meer ...

Invisible Histories talks

Social and Labour History News - Fri, 2017-02-10 14:01

Our free Invisible Histories talks will start up again in March – Wednesdays at 2pm:

15 March Trevor Fisher Reclaiming the Blanketeers
March 2017 sees the 200th anniversary of the March of the Blanketeers, probably the first attempt at a protest march from a provincial city to Westminster. Now largely obscure, the precedent once established has been used ever since, and the organisers had devised a tactic which deserves to be put into the spotlight for its continuing importance.

Utlysning av Rudolf Meidner-priset 2017

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia, 2017

Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek utlyser Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia för 2017. Beträffande priset, vars summa för närvarande är sammanlagt 25 000 kr, gäller följande:

• Priset tilldelas i första hand framstående yngre forskare eller författare av tryckta arbeten, vilka väsentligt bidragit med ny kunskap om fackföreningsrörelsens historia eller angränsande ämnen. Till grund för bedömningen ligger inte bara arbetets vetenskapliga halt utan också dess informationsvärde och tillgänglighet för en bredare publik.

• Prissumman kan tilldelas en eller delas mellan flera författare.

• Två exemplar av arbeten ska sändas in av författaren själv eller av annan person och skall ha inkommit senast den 1 juni 2017/ till

Silke Neunsinger
Arbetarrörelsen arkiv och bibliotek
Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge

• Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och dess forskningsråd kan också på eget initiativ ta upp arbeten för bedömning.

• Forskningsrådet beslutar om pristagare under hösten 2017.

För närmare upplysningar: Silke Neunsinger (tel 08-412 39 27) eller Mikael Eivergård
(tel 08-412 39 01), Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek; e-post: förnamn.efternamn[a]arbark.se

Stockholm i februari 2017

Silke Neunsinger
Forskningsrådets sekreterare

Tidigare pristagare har varit Annette Thörnquist (Uppsala, 1995), Eva Blomberg (Stockholm, 1996), Lisa Öberg (Stockholm, 1997), Anders Kjellberg (Lund, 1998), Göran Salmonsson (Uppsala, 1999), Gunnela Björk (Örebro, 2000), Örjan Nyström (Göteborg, 2001), Carina Gråbacke (Göteborg, 2002), Roger Johansson (Malmö/Lund, 2003), Urban Lundberg (Stockholm) och Magnus Nilsson (Lund; båda 2004), Lars Hansson (Växjö) och Rebecca Svensson (Västerås/Uppsala; båda 2005), Anders R. Johansson (Visby 2006), Jonas Sjölander (Växjö 2007), Jimmy Engren (Växjö 2008), Jesper Johansson (Växjö 2009), Andres Brink-Pinto (Lund) och Björn Ohlsson (Göteborg, båda 2010), Sofie Tornhill (Berlin/Stockholm 2011), Rasmus Fleischer (Stockholm 2013), Lena Sohl (Uppsala 2014), Malin Nilsson (Göteborg 2015), Matias Kaihovirta (Åbo 2016).

CfP: Challenging Perspectives on the Indian Diaspora

Social and Labour History News - Wed, 2017-02-08 12:55

CALL FOR PAPERS

Challenging Perspectives on the Indian Diaspora
A Global Conference on Diaspora Studies and Policies
Date: October 5-7, 2017
Venue: City of The Hague, The Netherlands

The Foundation of the Lalla Rookh Academic Chair (Stichting Diaspora Leerstoel in Lalla Rookh), in conjunction with VU University of Amsterdam, the International Institute of Social Studies of the Erasmus University Rotterdam in The Hague and the Municipality of The Hague, are organizing a Global Conference on Indian Diaspora Studies.

The Why of this Conference

CfP: Workshop "Augmenting the Left"

Social and Labour History News - Wed, 2017-02-08 12:47

Call for Papers

Workshop: Augmenting the Left
York University, Toronto, May 25-27, 2017

Pages

Subscribe to Social History Portal aggregator