Feed aggregator

ToC: Ámbitos - Boletín Digital de Actividades Fundación Francisco Largo Caballero

Social and Labour History News - Tue, 2017-08-01 08:07

Ámbitos - Boletín Digital de Actividades

número 107 - junio-julio 2017

Actividades Culturales

Presentación del libro “El papel del sindicalismo en la Transición: la confluencia del sindicalismo socialista. Fusión USO-UGT”

Cursos y Seminarios

Participación en el Curso de Formación para Jóvenes “UGT y el reto de la participación Juvenil”, organizado por el Departamento de la Juventud de UGT

Biblioteca, hemeroteca y materiales especiales

Donaciones

Genèse du musée documentaire (2ème partie)

Journée d'étude

Genèse et histoire du musée documentaire (1900-1960)
29 septembre 2017Université Paris Nanterre
Auditorium Max Weber

Exposition Et 1917 devient Révolution


Exposition
Et 1917 devient Révolution...
Une exposition présentée par la BDIC
Hôtel national des Invalides, Paris
18 octobre 2017 - 18 février 2018

En savoir plus

Fellowships re:work - "Work and Human Lifecycle in Global History"

Social and Labour History News - Tue, 2017-07-25 08:38

8-12 Fellowships re:work - "Work and Human Lifecycle in Global History" (HU Berlin)

re:work, Humboldt Universität zu Berlin, Berlin, 01.10.2018-31.07.2019
Bewerbungsschluss: 10.07.2017

Call for Applications
The International Research Center "Work and Human Lifecycle in Global History" at Humboldt University in Berlin, funded by the Federal Ministry of Education and Research (BMBF) invites scholars to apply for international research fellowships (senior scholars and postdoctoral
candidates) for the 2018-2019 academic year.

Recrutements moniteurs exposition


Recrutement

La BDIC recrute des moniteurs étudiants pour la surveillance de son exposition temporaire !

Exposition Et 1917 devient révolution, site des Invalides.

Postes à pourvoir le 16 octobre 2017.

Candidature attendues dès à présent.

Pour en savoir plus

Recrutements septembre 2017

RECRUTEMENT BDICDes postes de bibliothécaire assistant spécialisé, de magasinier des bibliothèques et de moniteurs étudiants sont à pourvoir à la BDIC en septembre 2017. 
The latest Special Issue of TSEG is out!

News, IISH, Amsterdam - Tue, 2017-07-18 09:40

Inequality has become a hot topic of debate recently, both on a global and on a national scale. The latest Special Issue of TSEG/ the Low Countries Journal of Social and Economic History offers a much needed historical perspective to this debate. It explores how inequality in the Low Countries can be measured for different time periods.

Peace History Conference: 1917

Social and Labour History News - Mon, 2017-07-17 14:07

Early Announcement:

The Peace History Conference and the Working Class Movement Library present a day exploring the effects of the Russian Revolutions on the British labour and peace movements.

 • 'Way of Seeing: The Bolshevik Revolution and the British Left'. Prof John Callaghan
 • 'Against Imperialist War: Communists in the struggle for peace'. Dr Kate Hudson
 • 'Crusading Women in the North West'. Dr Alison Ronan
 • 'The Last Weapon'. Theodora Wilson Wilson'. Maxine Peake (tbc) and Virginia Branney

More information to follow.

La Lettre d'Information de l'IRELP

Social and Labour History News - Wed, 2017-07-12 12:04

Cher(e) correspondant(e),

Vous avez peut-être eu l’occasion d’entendre sur France-Culture la présentation qui était faite de l’Institut de Recherches et d’Etudes de la Libre Pensée.
Si tel n’a pas été le cas, vous trouverez-en cliquant ici le lien de la retranscription de cette présentation

Vous comprendrez aisément que dans le cadre d’une aussi brève présentation (et il faut remercier France Culture de nous l’avoir permise), nous n’avons pu aborder tous les problèmes relatifs à notre fonctionnement, ses succès, ses difficultés.

Newsletter Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Social and Labour History News - Wed, 2017-07-12 11:58

Newsletter Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 
11-7-2017

Al via il primo Master in Public History di Milano

Università degli Studi di Milano e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli promuovono il corso post laurea “Il racconto della storia, i mestieri della cultura” per l’anno accademico 2017/2018.

Aperte le iscrizioni fino al 29 settembre.

Al migliore allievo un contratto lavorativo di 12 mesi presso la nuova sede di Fondazione in viale Pasubio a Milano.

Sandro Pertini e la bandiera italiana. Una storia per immagini

Social and Labour History News - Wed, 2017-07-12 11:48

La Fondazione di studi storici Filippo Turati annuncia

Sandro Pertini e la bandiera italiana
Una storia per immagini

Capo d’Orlando, Centro culturale “Antonio Librizzi”, 15-30 luglio 2017

L’esposizione sarà inaugurata il 15 luglio 2017, alle ore 17,30 dai proff. Antonio Matasso, Stefano Caretti e Maurizio Degl’Innocenti

http://www.fondazionestudistoriciturati.it/capo-dorlando-sandro-pertini-...

Fermeture des services à distance en août

Info pratique


Fermeture des services
- prêt entre bibliothèques (PEB)
- questions/réponses à distance
- demandes de reproduction

à partir de vendredi 28 juillet au soir.

Reprise du PEB et des questions/réponses à distance mercredi 23 août.

Reprise du service reproduction lundi 4 septembre.CfA: Blackness and Labor in the Afterlives of Racial Slavery - Special Issue ILWCH

Social and Labour History News - Mon, 2017-07-10 16:46

Blackness and Labor in the Afterlives of Racial Slavery, Special of "International Labor and Working-Class History"

Amsab Newsletter

Social and Labour History News - Mon, 2017-07-10 08:41

Nieuwsbrief Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis

12e jaargang, nr. 7, juli 2017

Leeszaal gesloten
Het Liberaal Archief gaat met vakantie van 17 tot en met 28 juli 2017. Daarom is er in die periode ook geen leeszaalwerking voor Amsab-ISG. Reserveer gerust, vanaf 31 juli zijn we terug tot uw dienst!

Vacature in Amsab-ISG
Om te voldoen aan onze toenemende nood aan digitale ondersteuning, zijn we op zoek naar een ICT-SYSTEEMBEHEERDER (m/v)

Trabajo y trabajadores: Congreso Latinoamericano y del Caribe

Social and Labour History News - Mon, 2017-07-10 08:30

Trabajo y trabajadores: Congreso Latinoamericano y del Caribe

2-8 May 2017, La Paz, Bolivia

Christian G. De Vito

CfP: Les acteurs européens du printemps des peuples (1848)

Social and Labour History News - Sat, 2017-07-08 16:19

Le Centre d’histoire du XIXe siècle, le LabEx EHNE (Écrire une histoire nouvelle de l’Europe), la Société de 1848 et des révolutions du XIXe siècle, le Comité d’histoire parlementaire et politique et le Centre interuniversitaire d’histoire culturelle de Padoue se sont associés pour organiser cet événement, parrainé par le Conseil d’État qui se déroulera à Paris, en mai 2018, et dont la question centrale sera : Qu’est-ce qu’être un acteur du printemps des peuples 1848 ?

Argumentaire 

IISG-wandeling: Geluk in beton gegoten? Wandeling Betondorp

Events, IISH, Amsterdam - Fri, 2017-07-07 11:14

Geluk kun je bouwen. Of liever, een goed gebouwd huis, buurt of dorp draagt bij aan het levensgeluk.

Hunsades äreminne – Molly Johnsons roman Morbror Anders


Den 2016 avlidna arbetarförfattaren Molly Johnson hade framför allt sin debutroman Pansarkryssaren från 1955 att tacka för sin berömmelse. Romanen uppmärksammades för sin formella djärvhet med inspiration från modernistiska och surrealistiska författare. När en uppföljare lät vänta på sig glömdes författaren dock mer eller mindre bort. 1984 utkom så romanen Morbror Anders, en inlevelsefull skildring av en gammal bruksarbetares liv.

Den erhöll Tidningen Vi:s litteraturpris 1984, men väckte i övrigt inget större uppseende. Bakom den oskyldiga titeln döljer sig dock en intrikat och noga genomarbetad text, där skiftande tidsplan, berättartekniker och perspektiv väver en sammansatt bild av en unik individ och den miljö som format honom. Språket är genomgående dialektalt talspråk, ett idiom som i Pansarkryssaren endast framskymtar här och där; liksom där är trakten huvudsakligen Hofors och dess järnverk med omnejd, här under sitt riktiga namn.

Romanen inleds med en rundmålning i folklivsstil av omständigheterna kring Anders komplicerade födelse den 3 juli 1906 i det fattiga hemmet, där förut flera syskon fötts, varav ett nu är dött. Därpå följer en virrig monolog med utgångspunkt i gamla biominnen. I tredje kapitlet skriver en kvinna kallad M i juli 1978 ett långt brev från sitt barndomshem på landet, vars omgivningar hon beskriver utförligt. I kammaren innanför ligger hennes morbror Anders, nu en senil och hjälplös gubbe som kletar ned sig med sin avföring och vägrar tvätta sig; han är döende och vårdas av M under en vecka.

Sedan kommer en skildring i tredje person av M:s försök att föra en dialog med Anders, lirka med honom och få honom att berätta minnen och tvätta sig. Så följer ett par kapitel där Anders berättar ungdomsminnen. Därefter återvänder vi till Anders hårda barndom, återgivet av en anonym berättare. Detta följs av en drömskt suggestiv skildring av nattlig ångest, där Anders och M:s personligheter verkar smälta samman, präglad av långa, utflytande meningar, romanens kanske märkligaste avsnitt.

Berättelsen fortskrider så med en blandning av inre och yttre monologer, M:s långa brev, redogörelser i tredje person, minnesberättelser från Anders ungdom, dialoger mellan Anders och M samt kombinationer av dessa tekniker, med ständiga hopp fram och åter i tiden och sammanblandningar av tider och personer. Mot slutet återvänder vi till Anders och hans syskons svåra barndom med armod, ångest och hård uppfostran, samtidigt som vi med den förvirrade Anders genom ett slags dubbelexponering är kvar i nutiden; tiden tycks till sist ha upphävts eller mist sin betydelse. Slutligen börjar M fundera på att skriva en bok om Anders och radar upp viktiga årtal och händelser i hans liv. Flera viktiga biografiska fakta presenteras här för läsaren för första gången, bland annat något som förut endast antytts, att Anders tillbragt en lång rad år på sjukhus till följd av alkoholism och sinnesförvirring.

Molly Johnson visar liksom i debutboken stor lust att leka med den litterära formen. Den här gången har hon nyttjat andra delar av den modernistiska verktygslådan och ansluter sig närmast till författare som sysslar med medvetandeströmmar och minnets funktioner, såsom Proust, Joyce eller Claude Simon, men anpassar smidigt tekniken efter sina egna syften. De olika konstgreppen blir aldrig självändamål, utan alltid ett sätt att belysa Anders och bruksortens liv ur skiftande synvinklar, lite grann som en i tid och rum irrande kamera i en dokumentärfilm. Johnson beskriver här aldrig själva järnverket, vilket hon redan har gjort i Pansarkryssaren, men visar ändå hur dess tvång och hårdhet med åtföljande mansideal sätter sin prägel på bygden med fylleri och slagsmål och förakt för svaghet.

Den känslige och musikaliske Anders som dövar sin ångest med sprit och till sist blir närmast arbetsoförmögen synes förkroppsliga det lidande samhällets krav vållar. Det antyds avslutningsvis i förbigående att han har dött. Molly Johnson har dock rest ett tidlöst monument över honom och han olyckskamrater, ett slags äreminne över alla hunsade, förtrampade och undanskuffade, och detta i en konstfull litterär form, som ökar romanens kraft utan att göra den svårläst.

Källor:

Molly Johnson, Pansarkryssaren, 1979, nr 67/9083, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB)

Molly Johnson, Morbror Anders, 1988, nr 40285 (ARAB)

Anna Jörgensdotter, ”Till minnet av Molly Johnson och tack för allt”, Arbetarbladet 1 december 2016

Service & öppettider sommaren 2017

Här följer en översikt över våra öppettider och service under sommaren 2017

 • Forskarexpeditionen: stängt den 10 Juli till den 31 Juli 
Framtagningstider från magasinen

Spårvägsmännens semesterhem i Vallentuna. 26-6-1957. A-Bilds arkiv, ARAB. refnr: 4773/5/4689

 • Hämtningar från magasinet i Flemingsberg: Den sista beställningen är den 7 juli, kl 11.15 (för att se materialet samma dag).

Vill du ha material till efter sommaruppehållet? Maila in din beställning!

  Vi är nåbara via
 • telefon: 08 – 412 39 29
 • e-post: forskarexpedition [a] arbark.se

Observera att du via dessa kontakter inte kan få svar på dina forskningsförfrågningar under veckorna då vi håller stängt. Svar kommer från och med den 1 augusti. 

För förfrågningar som inte rör samlingarna: 

 • epost: info [a] arbark.se 

OBS! Vi håller stängt vecka 28, 29 och 31 = 10 juli 2017 till och med 31 juli 2017

In English
 • We are closed three weeks during Summer holidays (10 of July – 31 of July). We are open again on August 1. 
 • No retrievals are made from our collections during this time.
 • If you wish to have materials ready for your visit after summer, please note that we aren’t able to answer any requests until August 1.

Please plan your research and visits accordingly. Don’t hesitate to contact us if you have any questions. 

Destinies of “Capital” in Russia

Social and Labour History News - Wed, 2017-07-05 16:05

The State Historical Public Library of Russia is pleased to invite you to the Workshop «Destinies of the “Capital” in Russia» that will be held in Moscow 14 septembre 2017.

Pages

Subscribe to Social History Portal aggregator