Feed aggregator

Lecture by Richard B. Allen

Events, IISH, Amsterdam - Mon, 2017-05-29 13:49

COLONIAL LABOUR MIGRATION AND THE “TYRANNY OF THE PARTICULAR”

Lundi de Pentecôte

HORAIRES


La bibliothèque sera ouverte

lundi 5 juin (Pentecôte)

de 11h à 19h


Boletín electrónico Nº33 del CeDInCI

Social and Labour History News - Sat, 2017-05-27 12:46

Boletín electrónico nº33
MAYO 2017
Novedades, agenda, donaciones y anuncios de lujo

Editorial

Novedades del Área de Biblioteca y Hemeroteca.

Novedades del Área Académica.

Novedades del área de Archivos y Colecciones Particulares.

Boletín n° 1 del Programa de Investigación del Anarquismo.

Sexo y Revolución. Programa de memorias políticas feministas y sexo-genéricas.

¡Nueva entrega de Políticas de la Memoria!

Donaciones, canjes y adquisiciones

Schweizerisches Sozialarchiv Newsletter 3/2017

Social and Labour History News - Fri, 2017-05-26 16:17

Schweizerisches Sozialarchiv Newsletter 3/2017

Christian Koller
Vor 80 Jahren: Das "Friedensabkommen" in der Schweizer Metall- und Maschinenindustrie

Veranstaltungen und Kooperationen des Schweizerischen Sozialarchivs

Mittwoch, 14. Juni 2017, 18 Uhr, Theater Stadelhofen
Jahresversammlung des Vereins Schweizerisches Sozialarchiv

Donnerstag, 31. August 2017, 19 Uhr, Theater Stadelhofen
Neue Frauenbewegung 2.0 – Schweizer Frauengeschichte im Netz

Buchvorstellung in Berlin am 22. Juni 2017 - Christian Kohlross: "Kollektiv neurotisch"

Gemeinsam mit dem Dietz-Verlag lädt die Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung zur Vorstellung des neuen Buches von Christian Kohlross "Kollektiv neurotisch" ein. Diese Veranstaltung findet am 22. Juni 2017 um 18 Uhr in der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin (Hiroshimastraße 28, 10785 Berlin) statt.

In seinem Buch unterzieht Christian Kohlross, Kulturwissenschaftler und Heilpraktiker für Psychotherapie, die westlichen Gesellschaften einer psychologischen Analyse. Er beschreibt ihre "Persönlichkeiten" und ihre immer deutlicher zutage tretenden Störungen, die nicht zuletzt Folge einer vollkommenen, gesamtgesellschaftlichen Visionslosigkeit sind. Vor dem Hintergrund seiner Analyse skizziert er Wege, den destruktiven Seelenlagen unserer westlichen Gesellschaften politisch und sozial zu begegnen.

Die Frage, "warum die westlichen Gesellschaften therapiebedürftig sind", diskutiert Christian Kohlross im Rahmen der Veranstaltung mit Shelly Kupferberg, die als freie Journalistin u.a. für das DeutschlandRadio und den Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) arbeitet.
Für diese Veranstaltung fallen keine Gebühren an. Wir bitten jedoch darum, die Teilnahme bei uns anzukündigen: per E-Mail an barbara.mojza@fes.de, gerne auch telefonisch unter 0228/883-8202, per Fax unter 0228/883-9220 oder über ein Online-Formular. Das Programm und weitere Informationen zu diesem Termin können Sie dem zugehörigen Flyer entnehmen.

Presentatie:Van Mythemakers tot Nieuwsverduisteraars. Mediastrijd om Suriname (1980-1992)

Events, IISH, Amsterdam - Mon, 2017-05-15 16:33

Inloop 15.00 uur met koffie/ thee

15.30 start programma

16.30 Borrel

 

Meer info volgt

Call for Volkskrant-IISH Thesis Award 2017

News, IISH, Amsterdam - Mon, 2017-05-15 13:15

De Volkskrant and the International Institute for Social History are looking for students who have written an outstanding thesis on a historical subject. Students of disciplines other than history are also cordially invited to apply for this award.

The IISH has a cash prize of € 1500 available for the winning thesis. De Volkskrant will publish an interview with the laureate.

Vriendendag: Papieren van de revolutie

Events, IISH, Amsterdam - Fri, 2017-05-12 14:54

Revolutionair erfgoed bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Vriendendag | IISG en Hermitage | 29 juni 2017

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Russische Revolutie uitbrak. Wist u dat dat Amsterdam bewaarplaats is van een enorme hoeveelheid Russisch revolutionair erfgoed? 

PhD position "Populations et pollutions industrielles dans l’espace transfrontalier, Belgique – France du Nord XIX-XXe s."

Social and Labour History News - Fri, 2017-05-12 12:14

 

Offre de bourse doctorale « Populations et pollutions » (2017-2020) — URGENT

CfP: Time and Money: Themes In Labour Relations

Social and Labour History News - Fri, 2017-05-12 12:03

 

International Centre for Advanced Studies "Metamorphoses of the Political"/
Georg-August-University, Göttingen
Time and Money: Themes In Labour Relations
International Workshop, 15 – 16 December 2017, Centre for Modern Indian Studies, Georg-August-University, Göttingen

CfP: Women’s Suffrage and Political Activism

Social and Labour History News - Fri, 2017-05-12 11:47

 

A conference to commemorate the Centenary of the 1918 Reform Act
Saturday February 3rd 2018, Murray Edwards College, Cambridge

2 Postdoctoral Research Fellows in Labour and Social History

Social and Labour History News - Fri, 2017-05-12 11:26

 

1) This post is temporary for 3 years

CfP: Making Masculinity: Craft, Gender, and Material Production in the Long Nineteenth-Century

Social and Labour History News - Fri, 2017-05-12 11:19

 

Guest Editors:  Dr Katie Faulkner (The Courtauld Institute of Art and Arcadia University) Dr Freya Gowrley (University of Edinburgh)

This special issue of Nineteenth-Century Gender Studies will use ‘craft’ as a framework for understanding how various forms of masculinity were constructed and expressed during the long nineteenth-century (1789-1914) in Britain and internationally.

Deadline for completed manuscripts 30th October 2017

CfP: Reinforcing, Crossing, and Transcending Borders: Soccer in a Globalized World

Social and Labour History News - Fri, 2017-05-12 10:53
 


Weatherhead Initiative on Global History, Harvard University
Supported by Simmons College, Boston, MA
Hosted by Olympiacos F.C. in Athens, Greece 
September 4th and 5th, 2017

April 1917

I april månad 1917 förklarade USA krig mot Tyskland. Första världskriget rasade vid Sveriges tröskel och under denna månad kom startskottet för vad som ömsom kallats potatiskravaller och hungerdemonstrationerna, vilka sedan löpte över flera månader under resterande delen av året. De militära demonstrationerna tog fart likaså. Spänningarna ökade allt mer politiskt sett, med den nybildade Skyddskåren som kritiserades skarpt av socialdemokraterna.

7 april 1917 – krigsförklaringar och blodiga slag

President Woodrow Wilson tillfrågade amerikanska kongressen den 2 april om att skicka amerikanska trupper emot Tyskland, och efter några dagars betänketid gick kongressen honom till mötes. Krig förklarades mot Tyskland den 7 april. Wilson gjorde däremot klart att USA inte slogs som en allierad, utan som en associerad makt där orsaken uttalades som moraliska, och målet var att försvara demokratin och freden  i världen.
”Bloody April” har kommit att bli eftermälet till april 1917, inte bara för USA krigsförklaring men även som hänvisning till dödsfallen under Slaget vid Arras (Battle of Arras). I detta slag led de brittiska luftburna armén Royal Flying Corps svåra nederlag gentemot de tyska Luftstreitkräfte. Nederlagen var så pass stora att stridsmoralen hotades. RFC gick däremot vinnande ur striderna. I Sverige

Lenin på genomresa i Stockholm 1917-04-13. Bl.a. Inessa Armand, Otto Grimlund, Ture Nerman, Carl Lindhagen, Olga Ravitj, N. Krupskaja, Grigorij Zinovjev hans son Stiopa, Alexander Helphand-Parvus, Jelena Usijevitj-Kon., Fotograf: Axel Malmström, 1917. Fotosamlingen, 3331:2 ARAB

13 april 1917 - V.I. Lenins besöker Stockholm

På väg från exilen i Schweiz till Petrograd gör Lenin uppehåll i Stockholm för att träffa svenska socialdemokrater. I Ryssland hade tsaren störtats och februarirevolutionen inletts och Lenin ville ta del av denna. Från Zürich färdades han i tåg genom plomberat tåg genom Tyskland via båt till neutrala Sverige. Den schweziska vänstersocialisten Fritz Platten hjälpte till med förhandlingarna.

Lenin ankom till Sverige den 12 april 1917 till Trelleborg, dagen därpå var han framme i Stockholm. I Sverige var däremot motsättningarna mellan kommunisterna och de demokratiska socialisterna djupa, även vid Lenins besök. Motsättningarna inom socialdemokratin även påtaglig då önskemål fanns om att fängsla Lenin vid besöket, något som Hjalmar Branting däremot inte biföll. Otto Grimlund från ungdomsklubben i Malmö höll Lenin sällskap hela vägen till huvudstaden. Vid ankomsten till Stockholm togs Lenin emot av borgmästare Carl Lindhagen, Ture Nerman och riksdagsmannen Fredrik Ström. Besöket var kort, endast en dag.

Ryktesspridningen inför och under Lenins besök var påtaglig, bland annat sades det att han var tysk spion. Den svenska vänstern anslöt sig till en internationell protest mot kampanjen som drevs mot honom. Uttalandet undertecknades 13 april av Carl Lindhagen, Fredrik Ström, C.N. Carleson, Karl Kilbom och Ture Nerman. Splittringen inom socialdemokratin var redan ett faktum, Branting hade redan i februari 1917 på partiets kongress slagit fast att en uppgörelse mellan de två falangerna var nödvändig. Lenins besök underströk än mer denna delning. Under maj månad kom den nya grupperingen att gå under namnet Socialdemokratiska vänsterpartiet, sedermera Sveriges kommunistiska parti och det som idag är känt som Vänsterpartiet. (läs mer om detta under maj 1917).

16 april – 28 april – Hungerdemonstrationer över hela Sverige

Startskottet för hungerdemonstrationerna kom officiellt i Västervik i mitten av april 1917 där arbetarkontroll införs över samhället. Efter detta kom demonstrationerna sedan att rasa från 19 april till ca 29 april. Hungerrörelsens sprids över hela Sverige och hungermarscher genomförs i 23 städer. Den 27 april demonstrerar cirka 5000 kvinnor mot bristen på mjölk. Efter den 21 april utkristalliserades två aktionslinjer för demonstrationerna, en syndikalistisk och en socialdemokratisk.

Den 28 april har en privat skyddskår bildats i Stockholm för att upprätthålla ordningen vid förstamaj-demonstrationerna. Efter socialdemokratiskt angrepp i riksdagen upplöses kåren. Fram till 1 maj följde demonstrationerna oftare syndikalisternas linje än den reformistiska socialdemokratiska linjen. Detta innebar att protesterna ersattes med radikala tongångar där exempelvis monarkin skulle avsättas. Exempel till detta återfinns i Ivar Vennerströms tal i riksdagen, då han uppmanar sin valkrets Ådalen till besinning. Den 28 april publiceras likaså en ledare i Nya Norrland som manar till lugn. Natten till 29 april reser Vennerström till Ådalen från Stockholm och håller tal i Ådalen, med ett tydligt ställningstagande emot ungsocialismen (och deras hot att befria Amaltheamännen).

Den dåliga livsmedelsförsörjningen bidrog till protester och strejker över hela landet, den 22:a april demonstrerade exempelvis 10.000 utanför riksdagshuset. Den 27:e april demonstrerade 5000 kvinnliga fabriksarbetare mot mjölkbristen och höga livsmedelspriserna.

Hungerkravallerna 1917. En anhållen demonstrant förs bort. Fotosamlingen ARAB, 3331/1/2/110.

April 2017 - Militärdemonstrationer

Vid sidan av hungerdemonstrationerna ägde militärdemonstrationerna rum. Den socialistiska agitationen bidrog till att intensifiera de antimilitaristiska stämningarna i landet. Ett inslag i vänstersocialisternas taktik var att sätta upp Arbetare- och Soldatråd. Förberedelserna för revolt inom krigsmakten får betraktas som tämligen harmlösa. Men både civila och militära myndigheter var naturligtvis på sin vakt. Hela krigsmakten befann sig i alarmtillstånd när april månad nådde sitt slut år 1917.

För att kväsa oroligheterna drogs permissioner in och värnpliktiga förbjöds att delta i vissa möten. De pamfletter som delades ut av vänsterungdomar försökte stoppa, genom att infiltrera möten och sätta ut manskap vid statliga ämbetsverk. I Boden utbröt matstrejk 20 april, och i Stockholm kallades Stockholms frivilliga skyddskår samman bestående av män från landsorten, högskolestudenter frivilliga högermän för att bistå polismakten. Skyddskåren kritiserades starkt av socialdemokraterna och Socialdemokratiska vänsterpartiet, likaså instämde liberale Nils Edén. Tidningen Politiken svarade  med ett upprop för att bilda röda arbetaregarden.

Tips på litteratur:

Eliasson, Ulf (2006). I försvarets intresse : säkerhetspolisens övervakning och registrering av ytterlighetspartier 1917-1945 / Lund : Nordic Academic Press (Lettland)

Klockare, Sigurd (1967). Svenska revolutionen 1917-1918. Prismaserien, Stockholm: Prisma

Dahlberg, Hans (1999). Hundra år i Sverige – 1917, Stockholm, Albert Bonniers

“Lenin och den nordiska arbetarrörelsen” i En samnordisk antologi / med bidrag av Trond Hegna, Alfred Jensen, Gustav Johansson, Kåre Selnes, Atos Wortanen (1970)

Zubko, Marat Vasilevic [1985]. Lenin i Sverige året 1917. Göteborg ; Moskva : Fram : Progress

Lenin, Vladimir Il’ic (1979). Interviews 1917-1922. Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED . - Berlin : Dietz

Lenin, Vladimir Il’ic, (1974). Bolsjevikernas taktik under 1917. Stockholm : Socinform

Het Nederlands Persmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid vormen vanaf 3 mei 2017 één organisatie

News, IISH, Amsterdam - Mon, 2017-05-08 14:50

De fusie tussen het Nederlands Persmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid  is op vanaf woensdag 3 mei een feit. Door deze bundeling van krachten vormt zich één organisatie die de geschiedenis en actualiteit van media, pers en journalistiek integraal belicht en zorg draagt voor het beheer en de verdere ontwikkeling van de pers- en mediacollecties in Nederland.

Democratic Opposition to War The 1916-17 anti-conscription campaigns: Impacts and legacies

Social and Labour History News - Mon, 2017-05-08 09:30

Democratic Opposition to War The 1916-17 anti-conscription campaigns: Impacts and legacies
Conference: 20 May 2017, 9am-4.30pm, Siteworks, 33 Saxon Street, Brunswick

Pages

Subscribe to Social History Portal aggregator