Feed aggregator

Site Armand Horel

Modèle d'edition electroniqUE
Lettres du soldat A. Horel à sa marraine de guerre

Encodage TEI

Voir le site

Cum Laude voor IISG-onderzoeker

News, IISH, Amsterdam - Mon, 2017-02-06 15:12

Op 25 januari 2017 promoveerde IISG-onderzoeker Rombert Stapel cum laude aan de Universiteit Leiden op zijn onderzoek naar de totstandkoming van een unieke vijftiende-eeuwse Middelnederlandse kroniek over de geschiedenis van de Duitse Orde.

RHI seminar on "Mind the gap – An entangled history of equal remuneration" by Silke Neunsinger

Social and Labour History News - Mon, 2017-02-06 13:48

On Tuesday February 14, Silke Neunsinger (Uppsala University) will present a paper on:
“Mind the gap - An entangled history of equal remuneration"
Date: February 14th, 2017
Time: 12.30-14.00 hrs
Location: room V72, Leeuwenborch,
Hollandseweg 1, Wageningen

International Conference Information and Power in History

Social and Labour History News - Mon, 2017-02-06 09:52

Registration is open for the International Conference ‘Information and Power in History’ (16-17 March 2017). Over forty speakers in five panels will present their research on the connection between information and power through history. 

Project for the Digitization of CNT/FAI Archives at IISH

Social and Labour History News - Fri, 2017-02-03 16:42

€450.000 for the Digitization of CNT/FAI Archives

The sole remaining archive of a respectable size of the Spanish Civil War is housed at the IISH. It concerns the papers of the anarchist trade union CNT/FAI (1934-1939), that had a large following. In Spain and in all countries, like the Netherlands, from where volunteers joined the International Brigades, many surviving relatives are searching for their lost family members.

150 år sedan Kapitalet kom ut

Vår äldsta utgåva av Kapitalet, den reviderade utgåvan från 1872. En fullödig beskrivning av allt som rör Kapitalet ges i Marx/Engels Gesamtausgabe (MEGA).

I Paris 1843, tjugofem år gammal, började Karl Marx studera politisk ekonomi på ett systematiskt sätt och föresatte sig att skriva ett omfångsrikt verk som förde kritiken av den bestående ordningen till en högre nivå. Ambitionen kan tydligt utläsas ur hans tidiga verk, De ekonomisk-filosofiska manuskripten (1844), Den tyska ideologin (1845-46), Filosofins elände (1847), Lönearbete och kapital (1847), Kommunistiska manifestet (1848). Redan i dessa verk redogjordes för vad som skulle komma i mer utarbetad form i Kapitalet: Grunderna vad gäller den kapitalistiska exploateringen, de oförsonliga motsättningarna mellan kapitalisternas och löntagarnas intressen, kapitalismens antagonistiska och förgängliga karaktär.

I augusti 1849 tvingades Marx emigrera till London där han fortsatte sina omfångsrika studier av det omgivande samhällssystemet. Till Friedrich Engels, hans trogne vän och medarbetare, kunde han år 1851 skriva att han om fem veckor trodde sig vara ” klar med hela den ekonomiska skiten” och därmed i stånd att kasta sig över en annan vetenskap.

Men samtidigt som han kämpade med sitt ambitiösa projekt, kämpade han mot fattigdom, nöd och sjukdom. Dessutom var han djupt engagerad i Internationella Arbetarassociationens (Första internationalen, 1864-1874) politiska arbete. I slutet av 1850-talet fanns emellertid den manuskripthög som sedermera skulle få namnet Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (gavs ut på svenska i urval 1971 och 2010).

Sexton år efter det tidigare nämnda brevet till Engels, kunde han meddela samme person:

”Denna vecka blir alltså skiten färdig.”

September 1867. Så låg då första delen av Kapitalet på disken. Ett verk präglat av idogt kunskapsinsamlande, frustande ilska, frätande ironi och vittomfattande lärdom. Samt av motsatsförhållandenas vikt, sten som slås mot sten för att frambringa gnistrande energi och få fastfrusna förhållanden att röra på sig.

Det översattes tidigt, 1872, till ryska. En fransk översättning gavs ut 1875 och inför den ansåg sig Marx tvingad att göra omfattande redigeringar, vilket skulle visa sig vara den sista gången som Marx själv var inblandad i utgivningen och redigeringen. Han dog 1883 och de två nästkommande banden av Kapitalet utgavs av Engels, del två 1885 och del tre 1894, då Engels hade ett år kvar att leva.

Kapitalet ges ut i svensk språkdräkt på Tidens förlag 1930. Översättare var Rickard Sandler, som i sitt förord påpekade att han påbörjat verket 18 år tidigare. En ny översättning, denna gång av Ivan Bohman, såg dagens ljus 1969. En sjätte upplaga kom 2013.

Tre citat ur Kapitalet, första bandet. Samtliga från svenska upplagen 2013.

”Hur ryslig och motbjudande upplösningen av de gamla familjeförhållandena inom det kapitalistiska systemet än kan te sig, så skapar dock storindustrin den nya ekonomiska grundvalen för en högre form av familjeliv och för ett bättre förhållande mellan könen, genom att den tilldelar kvinnor, barn och ungdomar avgörande roller i den samhälleliga produktionsprocessen utanför hemmet. Det är naturligtvis lika enfaldigt att tro, att familjens kristligt-germanska form är evig och oföränderlig, som att anse att den gammalromerska eller den gammalgrekiska eller den orientaliska var det. Alla dessa former är för övrigt led i en sammanhängande historisk utveckling. Det är också uppenbart, att samarbete mellan människor av bägge könen och ur olika åldersstadier i samma produktionsprocess under lämpliga samhällsförhållanden bör kunna bilda grundvalen för en human utveckling. Under de brutala kapitalistiska formerna är detta samarbete i stället en källa till fördärv och slaveri, emedan arbetaren är till för produktionsprocessen, inte omvänt produktionsprocessen för arbetaren.” (s. 427-8)

”Kapitalet frågar inte efter arbetskraftens livslängd. Det som intresserar kapitalet, är bara det maximum av arbetskraft, som det kan tillägna sig under loppet av en arbetsdag. Det uppnår detta syfte genom att förkorta arbetskraftens livslängd, på samma sätt som en girig jordbrukare uppnår ökad avkastning genom att utsuga åkerjorden.” (s. 228)

”Och Antipatros, en grekisk diktare från Ciceros tid, hälsade uppfinningen av vattenkvarnen att mala spannmål med, denna grundform för allt produktivt maskineri, såsom slavinnornas befriare och den gyllene tidsålderns skapare. ’Dessa hedningar, ja dessa hedningar!’ De begrep ingenting alls av politisk ekonomi och kristendom ( … ). De begrep bl a inte, att maskinen är ett beprövat medel att förlänga arbetsdagen, och de ursäktade måhända den enes slaveri som ett medel för den andres fulla mänskliga utveckling. Men de saknade de speciellt kristliga känslor, som är nödvändiga för att predika massornas slaveri i syfte att göra några råa och halvbildade knoddar till ’eminent spinners’, ’extensive sausage makers’ och ’influential shoe black dealers’.” (s. 355)

Några verk med klar anknytning till Karl Marx Kapitalet utgivna under senare år. Finns i vår bibliotekskatalog

“Das Kapital” kompakt / Georg Fülberth Köln : Papyrossa, 2011
A companion to Marx’s Capital / David Harvey London : Verso, 2010
A companion to Marx’s Capital. Volume 2 / David Harvey. London : Verso, 2013
A political history of the editions of Marx and Engels’s “German ideology” manuscripts / by Terrell Carver, Daniel Blank New York : Palgrave Macmillan, 2014
An introduction to the three volumes of Karl Marx’s Capital / by Michael Heinrich ; translated by Alexander Locascio. New York : Monthly Review Press, 2012
Att studera Kapitalet : Första boken. Kommentar och studiehandledning / Mats Lindberg Lund : Arkiv, 2013
Behind the crisis : Marx’s dialects of value and knowledge / Guglielmo Carchedi. Chicago, Ill : Haymarket, 2012
Capital and community / Jacques Camatte ; [översättning: David Brown] New York : Prism Key Press, 2011

Kapitalet som serietidning. Kapitalet med bubblor av Carlos Barradas (1982)

Das Kapital : Rezensionen, Konspekt, Texte. 1.4, Friedrich Engels über “Das Kapital” / Friedrich Engels ; [ed. Bearb. und Kommentierung: Rolf Hecker] Berlin : Dietz, 2011
Das Kapital. 1.3, Briefe über das Kapital / Karl Marx ; [ed. Bearb. und Kommentierung: Rolf Hecker] Berlin : Dietz, cop. 2010
Der sich selbst entfremdete und wiedergefundene Marx / Helmut Lethen … (hrsg.) München : Wilhelm Fink, 2010
In Marx’s laboratory : critical interpretations of the Grundrisse / edited by Riccardo Bellofiore, Guido Starosta, and Peter D. Thomas. Leiden : Brill, 2013
Inledning till Kapitalet : särtryck ur sjätte upplagan av första boken / Mats Lindberg Lund : Arkiv, 2013
Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet / Michael Heinrich Hägersten : Tankekraft förl, 2013
Kapital & Kritik : nach der “neuen” Marx-Lektüre / Werner Bonefeld, Michael Heinrich Hamburg : VSA Verlag, c2011
Kapitalet : kritik av den politiska ekonomin. Bok 1, Kapitalets produktionsprocess / Karl Marx ; översättning: Ivan Bohman ; inledning: Mats Lindberg. 6 uppl. Lund : Arkiv, 2013
Marx : a guide for the perplexed / John Seed. London : Continuum, c2010.
Marx and singularity : from the early writings to the Grundrisse / Luca Basso Leiden : Brill, 2012.
Marx and the politics of abstraction / by Paul Paolucci Leiden ; Boston : Brill, 2011.
Marx’s Capital, method and revolutionary subjectivity / by Guido Starosta. Leiden : Brill, 2016
Marx’s Grundrisse / Simon Choat London New York : Bloomsbury Academic, 2016
Marx’s Inferno : the political theory of Capital / William Clare Roberts. Princeton : Princeton University Press, [2017]

Inlaga från Kapitalet som serietidning. Kapitalet med bubblor av Carlos Barradas (1982)

Marx’s temporalities / Massimiliano Tomba Leiden : Brill, 2013
MEGA - halvvejs fremme Artikel : ett internationellt projekt / Gerd Callesen Arbetarhistoria (2011:4)
PolyluxMarx : a Capital workbook in slides. Vol. 1 / Valeria Bruschi … New York : Monthly Review Press, 2013
PolyluxMarx : Bildungsmaterial für Einführungen ins Kapital. Bd 2 / Valeria Bruschi … Berlin : Dietz, 2015
Prüfstein Marx : zu Edition und Rezeption eines Klassikers / hrsg. von Matthias Steinbach und Michael Ploenus. Unter Mitarb. von Benedikt Einert Berlin : Metropol-Verl, 2013
Reading capital : the complete edition / Louis Althusser ; Etienne Balibar, Roger Establet, Jacques Ranciere and Pierre Macherey London Verso 2016
Reading Marx in the information age / Christian Fuchs. New York : Routledge, 2016
Representing Capital : a commentary of volume one / Fredric Jameson London ; New York : Verso, 2011
The Marx dictionary / Ian Fraser and Lawrence Wilde. London : Continuum, c2011.
Time in Marx : the categories of time in Marx’s Capital / Stavros Tombazos Chicago : Haymarket, 2014

Baumaßnahmen - Einschränkungen beim Bibliotheksbetrieb

Aufgrund von Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Bonner Gebäude der Friedrich-Ebert-Stiftung wird auch der Betrieb der FES-Bibliothek in den nächsten Monaten von Veränderungen und Einschränkungen betroffen sein. So wird es ab Februar 2017 zu gelegentlichen Umräumarbeiten sowie einzelnen, vorbereitenden Baumaßnahmen kommen, die Störungen und vereinzelte Lärmbelästigungen im Bibliothekslesesaal verursachen können.

Vor Beginn der eigentlichen Renovierungsarbeiten wird der Lesesaal der Bibliothek innerhalb des Gebäudes umziehen. Dieser Umzug wird vom 13. bis 15. März 2017 stattfinden. An diesen drei Tagen bleibt die Bibliothek geschlossen. Außerdem ist die Bibliothek aufgrund aufwändiger Vorarbeiten für die Baumaßnahmen in der Woche vom 10. bis 14. April 2017 vollständig geschlossen.

Ab dem 16. März 2017 bis voraussichtlich Oktober 2018 sind die Lesesaalkapazitäten der Bibliothek stark eingeschränkt; in dieser Zeit steht leider nur eine begrenzte Anzahl an Arbeitsplätzen zur Verfügung. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, falls Sie in dieser Zeit einen längeren Aufenthalt in unserer Bibliothek planen oder allgemeine Fragen zur räumlichen Situation haben.

Auch während der Baumaßnahmen bleibt die Bibliothek zu den üblichen Zeiten für Sie geöffnet, leider kann es jedoch immer wieder zu kurzfristigen Störungen im Bibliotheksbetrieb kommen. Wir bitten Sie, die mit den Sanierungsarbeiten einhergehenden Einschränkungen zu entschuldigen.

Karneval 2017 - Öffnungszeiten der Bibliothek

Bitte beachten Sie die geänderten Öffnungszeiten unserer Bibliothek an den diesjährigen Karnevalstagen:
An Weiberfastnacht (Donnerstag, 23.02.2017) schließt die Bibliothek bereits um 11.00 Uhr, Rosenmontag (27.02.2017) ist unser Haus ganztägig geschlossen. An den übrigen Tagen sind wir zu den üblichen Servicezeiten für Sie da.

Liberty's Volunteers: the timeless legacy of the Spanish Civil War

Social and Labour History News - Wed, 2017-02-01 21:05

BMT Len Crome Memorial Conference 2017
Details of the IBMT’s 2017 Len Crome Memorial Conference have been announced…

Liberty's Volunteers: the timeless legacy of the Spanish Civil War
Saturday 18 March 2017, 11am-4pm
Manchester Conference Centre and Pendulum Hotel, Sackville Street, Manchester M1 3BB
www.manchesterconferencecentre.co.uk 0161 955 8000

10.30am
Registration

11am
Welcome

11.05am
Introduction: Professor Peter Crome

CfS: The 2017 Brazilian International Labour Film Festival - Mostra CineTrabalho

Social and Labour History News - Wed, 2017-02-01 21:04

The 2017 Brazilian International Labour Film Festival
Mostra CineTrabalho
Monday 15 – Friday 19 May 2017
Espaço Cultural Casa do Lago
University of Campinas - UNICAMP
Campinas, São Paulo, Brazil

Lezing: Revolutie en realiteit. Het Russische gezin in de twintigste eeuw

Events, IISH, Amsterdam - Wed, 2017-02-01 11:08

Start 14.00 uur

Meer info volgt.

Aanmelden via Hermitage Amsterdam

Over Gijs Kessler

Kessler is senior onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en gespecialiseerd in de sociale geschiedenis van Rusland en de Sovjet-Unie.

Pledge of non-cooperation with Trump's Executive Order on Immigration

News, IISH, Amsterdam - Tue, 2017-01-31 17:52

On Friday 27 January, President Donald J. Trump signed an Executive Order on Immigration effectively banning people from Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria and Yemen entry to the United States. Both in its presuppositions and its consequences, the Executive Order is discriminatory against the inhabitants of the countries concerned.

As members of the scientific community in the Netherlands, we sign this pledge of non-cooperation with the Executive Order. Our concern goes out to all persons who are now barred from entering the United States on discriminatory grounds.

Where are the libraries that were looted by the Nazis? Identification and restoration : a work in progress

Social and Labour History News - Mon, 2017-01-30 12:59

The extent to which book collections were looted by the Nazi forces during the second world war was underestimated for many years. Just in France, at least five million books and graphic documents were stolen from their legitimate owners: ministries, Slavic libraries, leading figures of radical circles, socialists and communists, freemasons. From 1942, million of Jewish families are impacted by the spoliations aiming to destroy their culture.

CfP: Postcolonial Studies Association Convention on Globalization

Social and Labour History News - Fri, 2017-01-27 14:21
 

Postcolonial Studies Association Convention

School of Advanced Study, Senate House, University of London

18-20 September 2017

 

Les activités sociales à la Poste au XXe siècle

Social and Labour History News - Fri, 2017-01-27 10:38

Offre d’allocation doctorale du Comité pour l’histoire de la Poste

Sujet : Les activités sociales à la Poste au XXe siècle

Argumentaire

Januari 1917

År 1917 börjar med en försmak av kommande kriser och olyckor: första världskriget förvärras och därmed livsmedelsbristen, oron i Ryssland tilltar, 15 000 indonesier dör i jordbävning. Stockholms arbetarbibliotek fyller 25 år och Anton Nilson döms till döden för bombattentatet mot Amalthea.

1 januari 1917

– Stora protestmöten hålls i Stockholm, Göteborg och Malmö mot Tysklands deportation av belgiska arbetare. I Stockholm håller Hjalmar Branting tal. Möten hålls även i andra länder såsom Frankrike. Belgiens arbetare har via Internationalen vädjat till världsopinionen.
– I Sverige får Katrineholm och Sollefteå stadsrättigheter. Sollefteå stad bildas den 1 januari 1917 (enligt beslut den 30 december 1916) genom en ombildning av den dåvarande Sollefteå köping.
– AB Stockholms Spårvägar (SS) bedriver kollektivtrafik i Stockholm mellan den 1 januari 1917 och den 31 december 1966, då verksamheten övergår i AB Storstockholms Lokaltrafik (SL). Verksamheten innebär från början enbart spårvagnstrafik men utökas 1925 till att även innefatta busstrafik då företaget blir delägare i Stockholms Centrala Omnibus AB.

Stockholms arbetarbibliotek, Storgatan 24 A. Fotosamlingen vol 3331/11, löpnummer 1760, ARAB

5 januari 1917

– Stockholms arbetarbibliotek fyller 25 år, men högtidlighållandet uppskjuts till den 21 januari.

8 januari 1917 - brödransonering

– Statens livsmedelskommission, ursprungligen Folkförsörjningsnämnden, existerar mellan 1914 och 1917 samt 1939 och 1950 för att handha ransoneringen av livsmedel och andra dagligvaror som det råder begränsad tillgång på grund av de två världskrigen. Kommissionen inrättas 1914 för att organisera de statliga åtgärderna inom livsmedelsförsörjningsområdet. När ransonering blir nödvändig inrättas 1916 Folkhushållningskommissionen, som leder förarbetet inför ransoneringen.

I juli 1917 övertar Folkhushållningskommissionen alla livsmedelskommissionens uppgifter och blir centralorgan för livsmedelsförsörjningen i Sverige. 19 december 1916 beslutas om införande av ransonering på bröd, vilken träder i kraft 8 januari 1917, då alla förråd av vete och råg såväl otröskad som tröskad beslagtas och i Norrland korn samt mjöl och bröd därav.

Efter inventering av lagren erhålls från och med den 15 januari en dagsranson om 250 gram mjöl eller 325 gram mjukt bröd eller 200 gram hårt bröd. Personer med tungt arbete kan tilldelas påbrödskort om 50 gram mjöl per dag. Brödkorten gäller enbart inom respektive område - resande kan mot inlämnade av sina ransoneringskuponger få särskilda resbrödkort och trafikpersonal vid Statens järnvägar och Postverket erhåller särskilda ransoneringskort för trafikpersonal. Efter en minskning av dagsransonen till 200 gram mjöl per dag i februari 1917 höjs den åter i november 1918 till 250 gram. 25 augusti 1919 hävs ransoneringen på bröd.

9 januari 1917 – strejker och Tsarrysslands siste ministerpresident

– Stora strejker äger rum i Moskva – enligt bolsjevikuppgift strejkar 300 000. Demonstrationer skingras av polis i Petrograd och Moskva. Nikolaj Dmitrijevitj Golitsyn, född 12 april 1850, död 2 juli 1925, är Tsarrysslands siste ministerpresident (premiärminister). Golitsyn utnämns till guvernör i Archangelsk 1885 och i Tver 1902, senator 1903 och medlem av kejserliga rådet och president i hjälpkommittén för krigsfångar 1915. Han har innan sin utnämning till ministerpresident 1917 varit verksam inom tsaritsan Alexandra av Hessens välgörenhetsarbete och har liten erfarenhet av politik.

Den 9 januari 1917 blir han motvilligt ministerpresident och avgår den 12 mars samma år i samband med februarirevolutionen (februari enligt den Julianska kalendern) då även tsar Nikolaj II abdikerar. Han är därefter inte politiskt aktiv och tjänar sitt levebröd som skomakare och trädgårdsmästare. Trots detta arresteras han flera gånger och avrättas i Leningrad 1925 på grund av påstådda kontakter med kontrarevolutionära grupper.

10 januari 1917 – Silent Sentinels

– The Silent Sentinels (De tysta vaktposterna) inleder sina protester framför Vita huset under Woodrow Wilsons presidentskap. Vaktposterna är en grupp kvinnor som under tystnad demonstrerar för kvinnlig rösträtt. Protesterna organiseras av Alice Paul och National Woman’s Party. Kvinnorna posterar sex dagar i veckan fram till 4 juni 1919, då tillägget om kvinnors rösträtt införs i USA:s grundlag.

Amaltheakommittén 1917. Axel Holmström, Carl Lindhagen, Carl Cederholm och Einar Ljungberg. Fotograf: Axel Malmström, 1917. Fotosamlingen vol 3331/1/1, löpnummer 31, ARAB

27 januari 1917 – Anton Nilson

, arkiv nr 1555, affisch nr XL/1916/001, ARAB”], arkiv nr 1555, affisch nr XL/1916/001, ARAB”]– En nådeansökan från Anton Nilsons avslås. Fängelsemyndigheterna i Härnösand anser honom inte tillräckligt ångerfull. Anton Nilson, folkbokförd Nilsson, född 11 november 1887 i Norra Sandby socken i Skåne, är ungsocialistisk agitator och aktivist. Han deltar i det så kallade Amaltheadådet mot brittiska strejkbrytare natten mellan den 11 och 12 juli 1908 varvid en man dör och 23 skadas. Nilson döms som en av de sista i Sverige till döden (genom giljotinering), men benådas till livstids straffarbete och blir även den längst överlevande.

Bombattentatet mot Amalthea gör honom till Sveriges förste moderne terrorist. Så småningom uppstår en massrörelse för Nilsons och hans två medhjälpare Algot Rosbergs och Alfred Sterns frigivning, och advokaten Axel Holmström engagerar sig i fallet. I oktober 1917 benådar Edén–Brantings nytillträdda vänsterregering Nilson, som utbildar sig till flygare och blir stridsflygare i Sovjetunionen.

Efter Stalins makttillträde återvänder Nilson 1926 till Sverige, arbetar vid sovjetiska handelsdelegationen, är några år ombudsman i Socialistiska Partiet och därefter inblandad i ett affärsföretag. Senare delen av livet ägnar Nilsson åt författarskap och folkbildningsarbete. Hans memoarer Dömd till döden för Amalthea (1962) är välskrivna och målande beskrivningar av svåra barn- och ungdomsår och personliga upplevelser av brutalitet och sadism i svenska fängelser. Från Amalthea till ryska revolutionen (1980, 1987) ger unika inblickar i Röda armén under 1920-talet. Anton Nilson dör den 16 augusti 1989 i Enskede församling i Stockholm vid 101 års ålder.

Tiden januari 1917

– Karl Hedmansson beskriver “Näringsproblemet i Sverge 1917″ och förordar bland annat konsekventare prisreglering för att råda bot på bristen på vissa livsmedel.
– Gösta Langenfelt utreder “Den svenska skämttidningskulturen”, där han anser Strix, Naggen och Söndags-Nisse hålla hög klass internationellt, medan deras tyska motsvarigheter och dessas svenska eftersägare förfallit under kriget.
– Ejnar Hedeman menar att kriget medfört en allmän “Kulturell regress” i vulgär och reaktionär riktning med bland annat löjeväckande dyrkan av Karl XII företrädd av Verner von Heidenstam och Sven Hedin med flera.

31 januari 1917

– Tyskland proklamerar det oinskränkta ubåtskriget vilket inleds nästa dag med 111 ubåtar. Ubåtskrigets syfte är att avskära Storbritannien och Frankrike från import, särskilt av krigsmateriel.

Material ur samlingarna:

Stockholms Arbetarebibliotek 1892-1917 : minnesskrift utg. till 25-årsdagen / red. av Fredrik Nilsson
Tidstecken : Stockholms arbetarbibliotek och samhällskroppens utformning, 1892-1927 / Hans Larsson

Affischsamlingen, ARAB

Fotografier från Fotosamligen, ARAB

Detta är den första av 12 artiklar om revolutionsåret 1917, följ dem via ämnestagg 1917, se nedan.

CfP: Beyond the home: new histories of domestic servants

Social and Labour History News - Tue, 2017-01-24 14:37

Papers are sought for a conference at Oxford University on 8th September 2017 that will explore the lives and experiences of servants beyond their domestic workplaces. Domestic service, in its various forms, has long provided one of the most significant sources of employment for men, women and children around the world. Existing studies have successfully explored the servant experience in their place of work, yet contributions made by servants outside the home – to social, cultural, economic and political life – have been little explored.

Revolutionsåret 1917 - en återblick

I år är det jämnt 100 år sedan 1917. Det år som gått till historien som sluttampen på första världskriget, men även det år då protester och hungerkravaller präglade hela Europa. Sverige inte undantaget. Kriser, olyckor, livsmedelsbrist, hungerkravaller, revolution och revolutionsrädsla var kännbart även här. I en rad artiklar under detta år kommer vi att lyfta fram detta år med avstamp både i internationella och nationella händelser, samt ur våra samlingar.

9 Maj 1917. Läs mer om denna månads händelser och vad bilden föreställer under maj månads artikel. Fotografi ur Per Albin Hansson personarkiv, 204:0455, ARAB

Snart kommer den första av 12 artiklar publiceras på vår webbsidan. En för var månad för år 1917, späckat med händelser som knyter an både till den internationella och nationella politiska scenen, men även med direktanknytning till våra samlingar.

Tanken är att ge allmänheten en bild av den bredd av material som ARAB inhyser - men även givetvis att lyfta fram det som skedde 1917. För många är detta händelser som ligger i historiens mörker, men många av händelserna knyter an till händelser idag, och händelser för 50 år sedan.

Artikeln för Januari 1917 kommer snart att publiceras - och för den uppmärksamme - en ny webbsida kommer att likaså lanseras i och med detta publiceringsprojekt över revolutionsåret 1917.

God fortsättning på 2017 önskar vi på ARAB!

Pages

Subscribe to Social History Portal aggregator