New Social Movements

Workshop in Brussels (in Dutch)

Graag vestigen wij uw aandacht op de derde ODIS-workshop, met als thema

Historische en sociologische benaderingen van Nieuwe Sociale Bewegingen

Wanneer : vrijdag 22 november 2002

Waar: Congreszaal van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat, Leuvenseweg 21, 1000 Brussel

Een volledig programma en inschrijvingsformulier vindt u op: www.odis.be.

ODIS (Onderzoekssteunpunt en Databank Intermediaire Structuren in Vlaanderen 19e-20e eeuw) is een wetenschappelijk project, betoelaagd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van het Max-Wildiersfonds. Het wordt uitgevoerd door ADVN, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, KADOC-K.U.Leuven en Liberaal Archief.

Door o.m. het inrichten van workshops wil ODIS nieuw wetenschappelijk onderzoek m.b.t de intermediaire structuren stimuleren en op termijn een internationaal en multidisciplinair overlegforum vormen.

Met vriendelijke groeten,
Jan De Maeyer
promotor-woordvoerder