Workers and the Dutch Royal Family, 1813-1960

Debate, 17 October, Amsterdam, Netherlands (Dutch text)

Debat Arbeiders en Koningshuis 1813-1960
Date: 17 October 2013
Location: Spui 25, Amsterdam
Debat ter gelegenheid van de Maand van de Geschiedenis, georganiseerd door het IISG in samenwerking met Spui25
Tijd: 20:00 tot ca. 22.00 uur
Locatie: Doelenzaal, Singel 425, 1012 WP Amsterdam
Deelname is gratis, maar aanmelden via www.spui25.nl

Thema: de al dan niet orangistische houding van het volk in de periode 1813-1960. Specifiek wordt ingegaan op de houding van ‘de werkende klasse’, een heterogene groep waarbinnen nogal verschillend over de monarchie werd gedacht.

Historicus Dennis Bos vertelt aan de hand van negentiende en twintigste-eeuws beeldmateriaal hoe socialistische arbeiders over de monarchie dachten.
IISG senior onderzoeker Karin Hofmeester gaat in op Joodse arbeiders en hun liefde (en een enkele keer juist niet) voor hun vorst.
Dik van der Meulen, biograaf van Willem III, vertelt over het doen en laten van deze koning, die door tegenstanders ‘Koning Gorilla’ werd genoemd. Hoe ontwikkelde de oranjegezindheid zich tijdens zijn regering?
De avond wordt geleid door Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier.

http://socialhistory.org/en/events/debat-arbeiders-en-koningshuis-1813-1960