Rudolf Meidner Prize 2013 for research in the history of the trade union movement awarded to Rasmus Fleischer

Announcement, Labour Movement Archives and Library, Stockholm, Sweden (Swedish text)

RUDOLF MEIDNER-PRISET 2013 för forskning i fackföreningsrörelsens historia tilldelas RASMUS FLEISCHER

Rasmus Fleischer är historiker verksam vid ekonomisk historiska institutionen Stockholms universitet. Han disputerade 2012 vid Forskarskolan i historia vid Lunds universitet/Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola med avhandlingen Musikens politiska ekonomi : lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande musiken, 1925 - 2000 (Ink, Stockholm 2012). Avhandlingen visar på ett nyskapande sätt hur ett fackförbund och andra intresseorganisationer inom musikbranschen möter nya tekniska, ekonomiska och rättsliga utmaningar, med relevans även för andra liknande områden. Avhandlingen är skriven med ett ovanligt rikt och levande språk om ett angeläget ämne som gör den tillgänglig för en stor publik.

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia delas ut av Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Priset instiftades den 23 juni 1994 när professor Rudolf Meidner, 1981-1996 rådets ordförande fyllde 80 år. Prissumman är 25.000 kr. Forskningsrådets nuvarande ordförande är Anna Hedborg. Föregående år delades priset inte ut.

http://www.arbark.se/2013/10/rudolf-meidner-priset-2013/