Feed aggregator

Pansarkryssarens kapten har mönstrat av - Molly Johnson död

Molly Johnson vid tiden för debuten (kring 1955), Källa: Wikipedia, public domain.

Morgonen den 29 november 2016 avled den 85-åriga arbetarförfattaren Molly Johnson på St Görans sjukhus i Stockholm. Molly Johnson hör dock till det fåtal författare som gjort sig odödliga genom ett enda verk, i hennes fall debutromanen Pansarkryssaren, senast återutgiven 2009.

Molly Johnson föddes den 24 januari 1931 och växte upp i en arbetarfamilj i Hofors i Gästrikland. Då hon gav ut sin debutroman hade hon arbetat som hushållerska, gått Poppius journalistskola i Stockholm och även gift sig och fått barn. Hon skrev Pansarkryssaren efter att ha sett Sergej Eisensteins filmklassiker Pansarkryssaren Potemkin på Folkets Hus-bion i Hofors.

Filmen från 1925 om ett matrosuppror med blodigt slut hade länge varit förbjuden av Statens biografbyrå och fick visas i Sverige först på 1950-talet. Johnson fick av filmen uppslag till en novell, som publicerades i BLM 1954 och senare kom att utgöra romanens första del. Textens djärvhet och originalitet gav upphov till ett stort antal anbud från förläggare. Året efter utkom romanen.

Vad Molly Johnson såg för sig och i texten måleriskt skildrar är hur pansarkryssaren med de upproriska matroserna kommer till Grusviken, ett brukssamhälle som påminner om verklighetens Hofors. Pansarkryssaren pressar sig i dimman uppför ån inför häpna Grusviksbor och medför ett budskap om revolution och befrielse. Jublet uteblir dock; järnverksarbetarna är avvaktande och förvirrade. Bruksdisponent och myndighetspersoner tillkallas och vet hur man avvärjer hot utifrån. Revolutionsmatrosernas kampglöd falnar, de ger upp och anpassar sig.

Samtidigt provsprängs en vätebomb i Stilla havet. På lyxhotellet Grandest på Grand Bahamas vältrar sig överklassen i överflöd, och när tiggarna från kåkstaden kommer för nära öppnar rikemanssönerna eld och anställer blodbad. Slitet, våldet och förtrycket hänger samman, och de fortsätter så länge ingen gör något åt dem.
Johnson skriver en suggestiv, mångstämmig prosa, där språket pendlar mellan det associativt poetiska och kärv dialekt, och där idyllisk reseskildring med exotiska inslag kan slå över i saklig dokumentär. Romanen saknar huvudpersoner och kollektivet och klassen står i centrum; händelsernas plats och tid är obestämda. Tillsammans med det stilistiskt nyskapande språket fjärmar detta Pansarkryssaren från socialrealistisk arbetarlitteratur och närmar den till litterärt nydanande arbetarförfattare som Martin Koch och Eyvind Johnson, men även till ryska surrealistiska författare som Nikolaj Gogol, Andrej Belyj och Michail Bulgakov.

Samtidigt innehåller boken ett uttalat politiskt budskap och en tydlig protest mot klassamhällets orättvisor och avhumanisering, och Molly Johnson uttrycker det, i likhet med sin stora förebild C. J. L. Almqvist, inte utan religiösa undertoner.

Efter barn- och ungdomsboken Guje med flätorna året därpå dröjde det nästan trettio år innan nästa roman, Morbror Anders, kom ut. Den inkännande skildringen av en gammal stukad bruksarbetare belönades med Tidningen Vi:s litteraturpris 1984. Molly Johnson har också skrivit flera så kallade LL-böcker (lättlästa böcker) och bearbetat klassiska verk till lättläst. 1989 skrev hon tillsammans med sin dotter litteraturvetaren och författaren Tilda Maria Forselius Mormorsboken, tre generationers vittnesmål om drömmar och tungt arbete. Hon har även arbetat som journalist och skrivit sagor och noveller för pressen.

När Pansarkryssaren publicerades 1955 var Molly Johnson 24 år och spåddes en lysande framtid som författare. Så blev det inte, men Johnson är en av dem som i skymundan utvecklat arbetarromanens form. Hon hänvisade själv till att hon ägnat mycken tid åt att sköta hem och barn, men prestationsångest och skygghet för offentlighet kan också ha spelat in. Hennes debutverk har dock förblivit en klassiker och inspirationskälla, som då och då ges ut på nytt.

Källor:
Kristian Ekenberg, “Hoforsförfattaren Molly Johnson är död”, Gefle Dagblad 2 december 2016
Gregor Flakierski, “Pansarkryssare avlossar en modernistisk salva”, Flamman 10 december 2009
Molly Johnson, Pansarkryssaren, 1979, nr 67/9083, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB)
Molly Johnson, Morbror Anders, 1988, nr 40285 (ARAB)
Anna Jörgensdotter, “Till minnet av Molly Johnson och tack för allt”, Arbetarbladet 1 december 2016

CfP: British Studies in a Broken World

Social and Labour History News - Fri, 2017-01-20 11:07

Modern British Studies at Birmingham invites proposals for panels showcasing new research on all aspects of British history from the 18th century to the present. At a moment when many of the core strands of modern society, culture, politics, and economics have been called into question, it is time to explore how we make sense of Britain’s past and the value of thinking historically in public life.

We will host our Second Conference 5-7 July 2017

CfP: Scottish Political Poetry and Song, 1832-1918

Social and Labour History News - Fri, 2017-01-20 10:59

In 2018, Scottish Literary Review will publish a special issue in relation to the Carnegie-funded project ‘The People’s Voice: Scottish Political Poetry, Song and the Franchise, 1832-1918’, guest-edited by Catriona MacDonald, Kirstie Blair and Michael Shaw. The special issue aims to widen the remit of this project beyond its primary focus on Reform and franchise verse, and to reflect more broadly on the connections between politics and poetry and song cultures, within Scotland and potentially beyond, in this period.

Lecture Joost Jonker

Events, IISH, Amsterdam - Thu, 2017-01-19 11:44

On February 7th Joost Jonker, will give a lecture on: 'From hapless victims of desire to responsibly choosing citizens. The emancipation of consumers in Low Countries’ consumer credit regulation'

Colloque international « Libre Pensée et Libres Penseurs Hier et aujourd’hui »

Social and Labour History News - Thu, 2017-01-19 09:16

Invitation au
Colloque international de l’IRELP – 21 septembre 2017
Salle Léon Jouhaux – Annexe de la Bourse du Travail
67 rue Turbigo - 75003 Paris

« Libre Pensée et Libres Penseurs - Hier et aujourd’hui »

Vi bygger landet - av Yvonne Hirdman

Vi bygger landet är en av den svenska arbetarrörelsens klassiska kampsånger, men även en klassiskt översiktsverk av historikern Yvonne Hirdman av arbetarrörelsens historia fram till och med Olof Palme.

Vi bygger landet (1979) har sedan den gavs ut första gången vandrat mellan många nävar på bibliotek och i studiecirklar. Den tar upp arbetarrörelsens viktigaste händelser, ger en idébakgrund till organisationerna och personerna.

Vi vill passa på att uppmärksamma både boken och Yvonne då det just idag, den 18:e januari, är hennes födelsedag. Ett stort grattis till Yvonne!

Vill du ha ett gratisexemplar av boken?


Under januari och februari kommer vi att skänka bort exemplar från boken i vår forskarexpedition. Besök oss och få ett gratisexemplar! Vi kommer även att bjuda på en hel del annan litteratur.

Läs om Yvonne Hirdmans egna ord kring Vi bygger landet

I Medan jag var ung : ego-historia från 1900-talet (2015) skriver Hirdman om dels upprinnelsen till boken men även om det ögonblick då hon skulle presentera boken framför “arbetarrörelsens hela elit” - däribland Tage Erlander och Olof Palme. Se även fotografierna från arkivet föreställande just Palme och Erlander vid mötet med Hirdman.

JA JÖSSES - samarbetet mellan mig och Hans Haste på Pogo Press som hade börjat efter lite trevande på vårvintern 1975 - nu låg boken där. Stor, praktfull, fylld av bilder, av små textbitar efter varje kapitel ur protokoll, böcker och artiklar, dikter. Det var Hans Hastes dröm som nu gick i uppfyllelse mer än min: en bok om den svenska arbetarrörelsens framgångssaga - vi bygger landet.

Medan jag var ung : ego-historia från 1900-talet, Yvonne Hirdman (Ordfront: Stockholm, 2015) s. 254

Boken presenterades den 31 maj 1979 klockan 17.00. Nu stod jag här. Framför hela arbetarrörelsens elit och Haste lyste som en sol­uppgång. Där satt Olof Palme och där var Tage Erlander, oj oj. Där satt den gamle Anton Nilson (han som satte fyr på båten Amalthea där det fanns strejkbrytare och året var 1908 och en dog), hjälp, där satt Alva Myrdal och Gunnar Myrdal och - helvete - Hilding Hagberg och Gunnar Sträng och Torsten Nilsson, Axel Strand, Sven Andersson, Sven Aspling - och många, många fler. Rummet var fyllt. Rummet var varmt.

Medan jag var ung : ego-historia från 1900-talet, Yvonne Hirdman (Ordfront: Stockholm, 2015) s. 258

Yvonne Hirdman, Tage Erlander och Hans Haste. Juni 1979. Fotograf ej angiven. ARAB, LO-tidningens arkiv: 2816/1/31

Yvonne Hirdman och Olof Palme. 1979. Foto: Jan E Nilsson, ARAB, LO-tidningens arkiv: 2816/1/31

Drama in Archives (3)

News, IISH, Amsterdam - Wed, 2017-01-18 10:24

With many IISH archives digitized and accessible online, any interested observer can experience the drama and romance behind archival documents from the comfort of their favourite armchair.

CfP: Carnival in Modern Europe, 1700-2000

Social and Labour History News - Tue, 2017-01-17 19:42

We wish to invite proposals for papers on a proposed panel ‘Carnival in Modern Europe, 1700-2000’ that we intend to submit to the organisers of the European Social Science History Conference (ESSHC) in Belfast, 4-7 April 2018. We aim to explore and interpret the transformation of carnival in the modernperiod and its varied function in different societies, and are particularly interested in issues of class and gender. Closing date for proposals: 31 March2017.

Steve Thompson (Aberystwyth University, Wales) - sdt@aber.ac.uk

Boktips januari 2017

Trebor Scholz, Uberworked and underpaid : how workers are disrupting the digital economy / Cambridge : Polity Press 2017, 242 s.

”Delningsekonomi eller Sharing Economy och collaborative economy är samlingsnamn på aktiviteter som minskar resursåtgången genom att effektivare utnyttja varor och tjänster genom delning. [D]igitaliseringen utgör den möjliggörande teknologiska kraften för delningsekonomin.  Innovation på området innebär att identifiera outnyttjade varor och tjänster, maximera resursutnyttjandet samt att föra samman utbud och efterfrågan. ( … ) Bland policyrekommendationerna nämns bl a behovet att främja flexibilitet både på arbetsmarknaden och inom utbildningsystemet och att underlätta för företagande och innovation.”

Så står det att läsa rapporten Sharing Economy: Embracing Change With Caution (Näringspolitisk forum rapport 11; red Anna Felländer mfl.) från Entrepenörskapsforum som finns tillgänglig på nätet.

I sin bok myntar Trebor Scholz begreppet ”crowd fleecing”. Ordet ”fleecing” har många betydelser, den som är aktuell i detta fall är svindleri, att lura av någon pengar eller tillhörigheter. Tillkommer gör här även att expropriera och lura folk på tid. Exploateringen består, i detta fall uifrån från en aldrig tidigare skådad mängd av anonyma, ständigt nåbara och globalt utspridda ensamarbetare, i avsaknad av anställningstrygghet och knutna till en exklusiv skara av monopolliknande plattformsägare.

Scholz ser detta breda ut sig och bli en allt starkare trend. Han ser även en annan trend: problemen ses och förstås av många, samtidigt som utvecklingen ses som oundviklig. Bokens sista tre kapitel visar på möjliga utvägar, möjliga sätt att agera och verka för solidaritet och rättvisa för framförallt den digitala ekonomins mest utsatta och exploaterade deltagare. I åtgärdspaketet ingår även byggandet av alternativa, kooperativa plattformar baserade på solidaritet, gemenskap och icke-profit.

Ytterst handlar boken om ”digital labor”, som på svenska kan ges namnet ”digitalt arbete”. En sökning på just ”digitalt arbete”  ger en ingång till andra skrifter i våra bibliotekssamlingar som behandlar detta ämne. Utifrån dessa verks övriga ämnesord går det dessutom att navigera vidare till skrifter av liknande karaktär.

Philip Levine, 1933 : dikter / Lund : Ellerström, 2011, 92 s.

I förment socialistiska länder såsom Kina tvingas understundom konstnärligt begåvade människor att till slavlöner lägga sina ambitioner åt sidan för att inte riskera att svälta ihjäl. Detta drabbade den kinesiska poeten Xu Lizhi (1990-2014), som drömde om ett liv som bibliotekarie. I stället tvingades han att arbeta på den ökända fabriken Foxconn, som exempelvis tillverkar komponenter till smartphones. Som en följd av detta tog han sitt liv, men efterlämnade en handfull dikter, däribland den till engelskan översatta ”Conflict”, vilken lyder:

They all say / I’m a child of few words / this I don’t deny / but actually / whether I speak or not / with this society I’ll still / conflict.

Även om skillnaden mellan denna dikt och diktsamlingen ”1933” av Philip Levine (1928-2014) är markanta finns vissa beröringspunkter. Levine började, blott 14 år ung, arbeta i Detroits bilindustri. Visserligen gjorde han senare en rejäl klassresa och belönades 1995 med Pulitzer-priset, men han glömde aldrig sina barndomserfarenheter. Levine strävade efter att hitta en röst åt de röstlösa och är känd för sina poetiska skildringar av arbetarklassen. Hans dikter har därför ofta analyserats med stöd av Karl Marx teorier. Just denna diktsamling är till dags dato den enda till svenska översatta och ger på ett egensinnigt sätt en lyrisk röst åt bland annat depressionens och arbetarklassens levnadsvillkor. I en av dikterna låter han sin far, som dog när Levine var fem år, komma till tals:

”[…] Pengar är vad / de vill ha, säger han, och mera / och ett sätt att behålla dem.” (s. 12)

Den svenska arbetarpoesin är som bekant omfångsrik, men under 2000-talet är det nog Jenny Wrangborg som träffsäkrast fångar vårt samhälles arbetsförhållanden. Wrangborg är sedan förra året ny ordförande för Föreningen arbetarskrivare och medverkar även i flera av dess antologier. Hennes hittills två utgivna diktsamlingar finns givetvis att låna hos oss:

Kallskänken

Vad ska vi göra med varandra

Elina Antell (red.), Maria Adlercreutz, väverska mellan mörker och ljus / Stockholm : Ordfront, 2016, 159 s. Eva Brita Järnefors, Vävar vi aldrig glömmer : Maria Adlercreutz - politisk konstnär / Stockholm : Books on Demand, 2016, 80 s.

Genom att överföra fotografier till bildvävnader blev Maria Adlercreutz (1936-2014) en pionjär inom svensk textilkonst, framförallt känd för sina politiska motiv. Besynnerligt nog dröjde det så länge som två år efter Adlercreutz hädanfärd innan de två första böckerna om henne publicerades, men bättre sent än aldrig. Trots att en tonvikt ligger på hennes politiska engagemang, ger böckerna olika perspektiv på konstnärskapet, varvid de i mångt och mycket kompletterar varandra. Att de dessutom är rikt illustrerade gör läsningen till en fröjd även för ögonen.

Werner Schmidt: Peter Weiss: ett liv som kritisk intellektuell, Tankekraft förlag, 2016, 481 s.

Peter Weiss var på många sätt en ovanlig författare. Som tysktalande jude, utbildad på konstskola i Prag, i exil i Sverige, med en far som var uppvuxen i Ungern, kände han sig aldrig riktigt ”hemma” någonstans. I sin konst, teater, filmer och böcker var han dessutom en ”politisk författare”, en författare som ansåg att konst och politik var lika viktigt. En författare som på det sättet kan jämföras med t ex Sara Lidman, Göran Palm, Sven Lindqvist eller Jan Myrdal. Från början skrev han på svenska, men fann aldrig sin riktiga stil utan gick tillbaka till att skriva på tyska. 1965 gick från att ha varit i stort sätt okänd till världsvid berömmelse med sitt ofta spelade drama, som i sin kortform kallas ”Mordet på Marat”.
Historikern Werner Schmidt från Stockholm skriver i denna den första stora översikten på svenska över Weiss dramatik och prosa, särskilt om Weiss försök att i Brechts efterföljd skriva en litteratur som får läsaren att börja fundera på orättvisorna i världen. Hans pjäser behandlade nästan alltid dagsaktuella händelser, som ”Rannsakningen” (om Förintelsen under andra världskriget), ”Vietnam-diskurs” om kriget i Vietnam, eller ”Sången om skråpuken”, om Portugals kolonialkrig i Angola). Parallellt med sitt konstnärskap var han ständigt indragen i politiska debatter i media, tidningar, offentligt och på radio. Han var politiskt engagerad i Vänsterpartiet kommunisterna, men starkt kritisk till den utveckling mot diktatur som han såg i socialiststater som Sovjetunionen, Östtyskland eller Kina.
Särskilt intressant är Schmidts redogörelse för mottagandet, kulturellt och politiskt, av Weiss författarskap i Sverige och Tyskland. I Tyskland var han betydligt mer känd än i Sverige, också omdebatterad, och hans enorma personarkiv förvaras idag i Berlin. Han var gift och samarbetade tätt med scenografen Gunilla Palmstierna, som för några år sedan publicerade en rikt illustrerad bok om sitt liv med Peter Weiss.
Peter Weiss sista stora verk var boktrilogin Motståndets estetik, om motståndskampen mot nazismen under andra världskriget. Samtidigt med redogörelserna för den politiska händelseutvecklingen, inte minst inom kommunismen i Sverige, och scener från inbördeskriget i Spanien, skriver Weiss här om konst och estetik, om Brechts tid i exil i Stockholm, och om Karin Boyes sista tid i Alingsås, strax före sin död 1942. Den östtyska kollegan Christa Wolf citeras i slutet av Schmidts bok: enligt henne karakteriserades Weiss just av sökandet efter en objektiv ”sanning” bakom alla dimridåer av lögner, men också själva detta hans sökande blev som en hållning, ett förhållningssätt att vara. Weiss prövar också ständigt sina egna ståndpunkter i processen, han arbetar ”hegelskt”, t.ex. när han diskuterar sina egna ståndpunkter med Karin Boyes, för att komma fram till större klarhet, eller när han ställer Markis de Sades cyniska individualism mot Marats kommunism.
Peter Weiss var en mångbottnad artist, som började som bildkonstnär, utgav sina första prosaböcker på svenska, och försökte sig också på film under en period. I samband med att han träffade Gunilla Palmstierna 1952 gjorde han flera kortfilmer, ofta med en minimal budget och med sina vänner som skådespelare. 1958 gjorde han t ex två filmer på uppdrag av SSU, ”Vad ska vi göra nu då?”, om narkotikaproblematik, och ”Ungt rådslag”. Han deltog som debattör i de båda Russelltribunalerna i Stockholm, 1967 och 1973, och var en mycket stark röst i kampen mot det amerikanska kriget i Vietnam. Strax före sin död 1982 började också hans bildkonst, som även innefattar en rad bokillustrationer, att uppmärksammas. Peter Weiss skulle 2016 ha fyllt ett hundra år.

Info till låntagare - januari 2017

Vi går i en period över till dagslån och frångår de tidigare månadslånen

På grund av yttre omständigheter såsom logistik och hantering av arkivmaterial, kommer vi att endast bevilja dagslån istället för som tidigare månadslån.

Var därför ute i god tid och hör gärna av dig för att försäkra dig om att volymerna finns på plats, eller plockas fram till ditt besök.

CfA: Labor History Special Issue on Factory History

Social and Labour History News - Sun, 2017-01-15 15:39

Labor History Special Issue on Factory History
Editors: Görkem Akgöz, Richard Croucher, Nico Pizzolato

CfP: European Labor History Network Conference - Factory History Working Group Sessions

Social and Labour History News - Sun, 2017-01-15 15:34

Call for Papers
Second ELHN Conference – Paris, 2-4 November 2017
Factory History: An Integrated Approach

ToC: Newsletter Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Social and Labour History News - Sat, 2017-01-14 12:39

2017, un nuovo inizio all'insegna della ricerca
Ultimi giorni per candidarsi ai bandi per cinque borse di studio promosse da
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Ancora pochi giorni per partecipare ai bandi delle cinque Borse di Studio che
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli ha deciso di promuovere per inaugurare il nuovo anno all'insegna della qualità della ricerca e della multidisciplinarità.
Di seguito i testi dei cinque bandi:

Post-docs in Social Change at the University of Johannesburg

Social and Labour History News - Sat, 2017-01-14 12:25

South African Research Chair in Social Change

requests applications for

Post-doctoral Fellowships and Doctoral, MA and Honours bursaries

Post-doctoral Research Fellowships

CfP: Histories of Migration: Transatlantic and Global Perspectives

Social and Labour History News - Sat, 2017-01-14 12:23

Call for Proposals – Bucerius Young Scholars Forum at GHI WEST at UC Berkeley
“Histories of Migration: Transatlantic and Global Perspectives”

The GHI invites proposals for papers to be presented at the 1st Bucerius Young Scholars Forum, to take place at its branch office GHI WEST at UC Berkeley in November 2017. We seek proposals specifically from post-doctoral scholars, recent PhDs, as well as those in the final stages of their dissertations.

CfP: ENCRUCIJADAS. Revista Crítica de Ciencias Sociales - Vol. 14: Estratificación Social y Nuevas Desigualdades

Social and Labour History News - Fri, 2017-01-13 17:21

Durante los últimos años ha resurgido con fuerza en el seno de las ciencias sociales el debate sobre la evolución de la desigualdad y la estratificación social.  

Publieksbijeenkomst: Minder is het nieuwe Meer

Events, IISH, Amsterdam - Thu, 2017-01-12 15:04

19.30 uur.

Terwijl technologie banen vervangt blijven we evenveel werken. Zouden we niet gelukkiger en efficiënter kunnen worden van minder werken?

Ausfall des Bibliothekskataloges vom 19. bis 25. Januar 2017

Bitte beachten Sie, dass unser Bibliothekskatalog aufgrund einer Systemaktualisierung in der Zeit vom 19. bis voraussichtlich 25. Januar 2017 nicht zur Verfügung stehen wird.
Der Bestand der Bibliothek kann in dieser Zeit über das Bibliotheksportal des KOBV (Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg) durchsucht werden. Eine auf den FES-Bestand beschränkte Suchfunktion in diesem Portal können Sie mit folgendem Link aufrufen: http://www.fes.de/lnk/2qc.
Die Bibliothek bleibt auch an diesen Tagen zu den üblichen Zeiten geöffnet.

ToC: Bulletin du CIRA Lausanne

Social and Labour History News - Wed, 2017-01-11 11:48

Centre International de Recherches sur l’Anarchisme, CIRA
Bulletin du CIRA 72
AUTOMNE 2016

Rapport d'activités p.2
Manifeste REBAL p.6
Le groupe de travail « archives » p.8
Bonnes pratiques de numérisation / Best practice for digitizing documents p.10
Ressources en ligne / Online ressources p.28
Überlegungen zur Seite anarchistischebibliothek.org p.30
La bibliothèque anarchiste de Vienne p.32
Dans nos collections :
L'invention de la typographie en drapeau p.35
Appel à contributions p.35
Liste 72 p.40

Video Gig Economie

News, IISH, Amsterdam - Tue, 2017-01-10 14:46

Wordt Nederland kampioen kruimelbanen? Bekijk de video van de avond over de 'Gig Economie op 17 december in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Met o.a. IISG-onderzoeker Dennie Oude Nijhuis.

De avond werd georganiseerd binnen de reeks De Toekomst van Werk, waar het IISG partner van is.

 

Pages

Subscribe to Social History Portal aggregator