Feed aggregator

Fermeture 2016 service de reproduction numérique

InFO PRATIQUE
Le service de reproduction numérique de documents sera fermé du 24 décembre 2016 au 2 janvier 2017.

Horaires d'ouverture fin 2016

Horaires d'OUverture fin 2016

Du 19 décembre 2016 au 2 janvier 2017

- du lundi 19/12 au jeudi 22/12 : 9h-18h
- vendredi 23/12 : 9h-16h
- lundi 26/12 : 10-18h
- du mardi 27/12 au jeudi 29/12 : 9h-18h
- vendredi 30/12 : 9h-16h

Reprise des horaires habituels à partir de lundi 2 janvier 2017

Opening new premises Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano

Social and Labour History News - Tue, 2016-12-13 08:55

Inaugura la nuova sede
di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Uno spazio di cittadinanza, un luogo da vivere assieme,
la grande casa delle culture sociali.
Opening dalle ore 17 alle 23 in Viale Pasubio 5 a Milano.

Los sindicatos, actores de las relaciones internacionales. El caso español (1919-1990)

Social and Labour History News - Fri, 2016-12-09 17:37

Esta jornada de estudio está organizado por la Fundación Francisco Largo Caballero y el Departamento de Ciencia Política de la Luiss Guido Carli, en el marco del proyecto de I + D, HAR2013-44849-P, La trayectoria internacional del sindicalismo socialista español (1888-1986), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad español

Idiomas: italiano, español.
Comité Científico: Manuela Aroca, Giovanni Orsina, Christine Vodovar

CfP: Los archivos personales: prácticas archivísticas, problemas metodológicos y usos historiográficos

Social and Labour History News - Fri, 2016-12-09 09:41

 

Los archivos personales: prácticas archivísticas, problemas metodológicos y usos historiográficos

19, 20 y 21 de abril de 2017

Buenos Aires, Argentina

 

CfP: International Conference Trade Unions and Labor in Africa

Social and Labour History News - Thu, 2016-12-08 16:45

INTERNATIONAL CONFERENCE “TRADE UNIONS AND LABOR IN AFRICA”

29th - 31st March 2017

Faculdade de Letras da Universidade do Porto

"Finissage" Ausstellung Häme, Spott und Schelte - Karl-Marx-Haus

Social and Labour History News - Thu, 2016-12-08 12:56

Die Finissage der Karikaturen-Ausstellung zu Presse und Zensur im Vormärz (Sammlung Ante) bietet die letzte Gelegenheit, sich die ca. 150 Jahre alten Originalkarikaturen anzusehen, die bis heute nichts von ihrer Häme und ihrem Spott verloren haben. Die Kritik an der Obrigkeit, der Wunsch nach Pressefreiheit und nationaler Einheit wird humoristisch und pointiert in den Lithographien dargestellt.

de Volkskrant-IISG Scriptieprijs 2016 uitgereikt

News, IISH, Amsterdam - Thu, 2016-12-08 11:29

Marlisa den Hartog won gisteravond de Volkskrant-IISG Scriptieprijs voor Geschiedenis 2016 voor haar scriptie The Pleasure that is taken in bed, waarin zij de wereld  van seksuele verlangens, daden en identiteit i

Boktips december 2016

Osynliga kommittén, Till våra vänner ; Det stundande upproret / Hägersten : Tankekraft, 2015, 221, 129 s.

För att göra en lång och omständlig historia kort är Osynliga kommittén ett anonymt franskt anarkistkollektiv av som enligt utsago är en utbrytargrupp ur Tiqqun-gruppen. Det stundande upproret utkom första gången på svenska 2010, men presenteras här i en omarbetad översättning av den första upplagan. Verket vållade på många håll ett rabalder, då det bland annat står att det inte finns några fredliga uppror och att vapen är nödvändiga (däremot konstateras även att det handlar om att göra allt för att inte använda dem).

Till våra vänner kan bäst sammanfattas som en direkt uppföljare till Det stundande upproret, vilket bekräftas av att det första kapitlet heter ”Upproren har kommit, till slut”. Boken argumenterar för att uppror efter börskraschen 2008 ökat exponentiellt och numera blivit mer normalt än tidigare.

”Stabiliteten är död. Också inom politiken tänker man sig numera för innan man delar ut AAA som kreditbetyg. Ett uppror kan tändas när som helst, med vilket motiv som helst, i vilket land som helst. Ledarna går mellan avgrunder. Även deras skugga verkar hota dem.” (s. 13)

Susan Lindholm, Remembering Chile : an entangled history of Hip-hop in-between Sweden and Chile / Malmö : Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö Högskola, 2016, 168 s.

I denna sammanläggningsavhandling visar historikern Susan Lindholm på de ömsesidiga kopplingar som finns mellan svenska hiphopartister med chilenskt ursprung och chilenska musiker verksamma inom samma genre. Avhandlingen undersöker skärningspunkten mellan migration och hiphop och bygger dels på intervjuer, dels på analyser av låttexter. Inte minst det kollektiva minnet av militärkuppen 1973 bidrar till hur artisternas identiteter formas, utan att för den skull nödvändigtvis permanentas.

Efter militärkuppen mottog det solidariska Sverige ett stort antal politiska flyktingar från Chile. När hiphopen under 1980-talet nådde vårt land och svenska rappare omkring 1990 började ge ut skivor hade samhällsklimatet förändrats. Många artister var uppvuxna i framför allt de stockholmska förorterna och bar med sig erfarenheter av marginalisering och segregation, något som ofta tas upp i låttexterna.

Avhandlingen påvisar även hur vissa artister ger ut sin musik i såväl Sverige som Chile, samt verkar i båda länderna.

Laura Beers, Red Ellen : the life of Ellen Wilkinson socialist, feminist, internationalist / viii, 532 s.

Det sägs att kärt barn har många namn, men Ellen Wilkinson (1891-1947) hade under mellankrigstiden många öknamn, såväl som ledamot för Labour Party i det brittiska underhuset, som för sitt stöd för den republikanerna under det spanska inbördeskriget. ”The Mighty Atom”, ”Elfin Fury” och ”Pocket Pasionaria” hör till dessa. Men mest känd torde hon vara som ”Red Ellen”, vilket också är titeln på Laura Beers detaljrika levnadsteckning av en kvinna som under sin förhållandevis korta tid på jorden hann åstadkomma en hel del för att förbättra de utsattas liv i och utanför sitt hemland.

Listan på hennes insatser kan göras lång och för nyfikna läsare är boken ett hett tips! Även om hon gjorde mer än de flesta för kvinnosaken lägger Beers tonvikten på klasskampen, då Wilkinson alltid ansåg den vara av högsta prioritet.

Avner Offer & Gabriel Söderberg, The Nobel factor : the prize in economics, social democracy, and the market turn / Princeton : Princeton University Press, 2016, 323 s.

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne instiftades 1968. Det är inte ett Nobelpris, inte något som Alfred Nobel själv initierade, men det delas ut tillsammans med de andra Nobelprisen. Boken skildrar hur priset tar form ur en konflikt mellan den svenska centralbanken och socialdemokratin. Priset är tänkt att öka centralbankens status och inflytande, bereda väg för en mer marknadsvänlig ekonomi i Sverige såväl som i den övriga världen. Författarna kan dra slutsatsen att strategin varit framgångsrik, många gånger med katastrofala följder för länders välfärdssystem och jämlikhet.

Boken skildrar Sveriges och världens ekonomiska utveckling sedan framförallt 1970-talet och den ses genom att sätta fokus på Riksbankens pristagare, deras teorier och appliceringen av dessa teorier. Fram träder ett klart samband mellan priset och en övergång från traditionell socialdemokratisk ekonomisk politik till marknadsliberalism. I en kommentar på skyddsomslagets baksida funderar Bo Rothstein över om det alls kan sägas att ”ekonomiämnet, så som det oftast läres ut, stödjer en sund ekonomi.”

Victor Estby (red.), Efter oss : en antologi av Föreningen Arbetarskrivare / Sundsvall : Föreningen Arbetarskrivare 2016, 271 s.

Föreningen Arbetarskrivare bildades 1990. Syftet var, och är, att ge en plattform åt skribenter som skriver utifrån ett arbetarklassperspektiv. Föreningen anordnar möten och skrivarcirklar och ger ut tidningen Klass. Dessutom publicerar föreningen antologier där dess medlemmar står för bidragen. Föreliggande volym är den tionde antologin. Många av de skrivandes namn känns igen: Crister Enander, David Ericsson, Torgny Karnstedt, Kalle Holmqvist, Jenny Wrangborg, Henrik Johansson… I sitt förord skriver antologins redaktör, Victor Estby:

”Här finns den tydligaste och intressantaste bilden av hur vid och komplex dagens arbetaklass är, där kallskänkor och byggnadsarbetare kan känna gemenskap och igenkänning med arbetslösa, lärare och journalister när villkoren försämras, arbetsdagen hårdnar och otryggheten ökar.”

Service och öppettider vintern 2016/2017

Här följer en översikt över våra öppettider och service under årsskiftet 2016/2017
  • Forskarexpeditionen: stängt den 23 december - 9 januari
Framtagningstider från magasinen
  • Hämtningar från våra fjärrmagasinet för Metall: Inga hämtningar. Vi flyttar allt material under december. Materialet åter tillgängligt 20 januari.
  • Hämtningar från magasinet i Flemingsberg: Den sista beställningen före jul är den 22 december kl 11.15 (för att se materialet samma dag).

Vill du ha material till efter jul? Maila in din beställning!

A-bilds arkiv, Skidåkare på Gärdet, Fotograf: okänd.

Se komplett information om våra framtagningstider.

Vi är nåbara via
  • telefon: 08 - 412 39 00
  • e-post: info [snabel-a] arbark.se

Observera att du via dessa kontakter inte kan få svar på dina forskningsförfrågningar under vecka 52 samt veckan 1. Vi svarar så snart vi kan efter julhelgerna.

OBS! Vi stängt vecka 52 och vecka 1 , 23 december 2016 till och med 9:e januari 2017

In English
  • We are closed two weeks during Christmas holidays (23rd of December - 9th of January). We are open again on January the 10th.
  • No retrievals are made from our collections during this time.
  • If you wish to have materials ready for your visit after Christmas, please note that we aren’t able to answer any requests until the 10th.

Please plan your research and visits accordingly. Don’t hesitate to contact us if you have any questions.

ESSHC 2018 - Call for Papers

News, IISH, Amsterdam - Wed, 2016-12-07 12:38

The call for papers for the 12th European Social Science History Conference (ESSHC) in Belfast (4-7 April 2018) is out. Please apply if you're interested.

Boktips november 2016

Eija Hetekivi Olsson: Miira : roman / Stockholm: Norstedt. 2016, 313 s.

Den moderna arbetarlitteraturen skrivs ofta idag i de invandrartäta förorterna. Så till exempel av författare som Hassan Loo Sattarvandi, Jonas Hassen Khemiri, Renzo Aneröd, eller, som i detta fall, av finskättade Eija Hetekivi Olsson. Hon uppmärksammades 2012 för debuten Ingenbarnsland. I romanen Miira får vi följa huvudpersonens tonårstid i Göteborgsförorterna Bergsjön och Gårdsten, och hennes försök att komma in i gymnasiet. Allt berättat på ett säreget poetiskt språk. Pappa jobbar på Volvo, mamma städar. Miira kan lämna hemspråksklassen och vill påbörja sitt projekt med att bli läkare. Men för ett invandrarbarn från Gårdsten blir vägen dit både krokig och fylld av hinder.

Daniel Nyström: Innan forskningen blev radikal. En historiografisk studie av arbetarhistoria och kvinnohistoria / Malmö: Universus Academic Press. 2015, 283 s.

Idéhistorikern Daniel Nyströms avhandling behandlar två forskningsämnen: arbetarhistoria och kvinnohistoria. Med utgångspunkt i 1970-talet studentradikalism har tidigare forskning menat att båda forskningsämnena då radikaliserades, något som författaren menar inte är helt riktigt. Han går i polemik med en forskare som Klas Åmark, och lyfter fram äldre forskare, före 1968, som Karin Westman Berg, Eva Åsbrink, Per Nyström och Gustaf Utterström (med avhandlingen om Jordbrukets arbetare), och pekar på hur Nordiska museets samling av arbetarminnen har använts av Bo Gustafsson i hans avhandling om sågverksindustrins arbetare 1890-1913.

Tage Erlander: Dagböcker: 1969 / Utgivna av Sven Erlander. Hedemora: Gidlund, 2016, 108 s. : ill.

I och med den sjuttonde volymen av Tage Erlanders dagböcker avslutas projektet, som inleddes 2001, med den första volymen omfattande åren 1945-1949. Få, om ens någon politiker har präglat den svenska politiken under 1900-talet så mycket och så länge som Tage Erlander. Dagböckerna kompletterar hans memoarer (i sex band) och ger en unik inblick i en svensk politikers liv och idévärld. De är redigerade av sonen Sven Erlander, pensionerad rektor vid Linköpings universitet, i samarbete med Leif Andersson, som står för de insiktsfulla introduktionerna i böckerna till tidens politiska liv, samt förklarar i marginalen personer och politiska ämnen för dagen. Denna sista volym är också försedd med ett utförligt personregister, de olika regeringarnas sammansättning, och en kort levnadsbeskrivning.

Till grund för publiceringen ligger sju anteckningsböcker, oftast förda på Harpsund eller på resor med bil, tåg eller flyg. Handstilen är svårläst och blir svårare ju längre vi närmar oss 1969, på grund av Erlanders inflammation i fingrarna. Stilen är lakonisk, och Erlander undertrycker inte sina åsikter om politiska kollegor, ofta med oslagbar ironi.

Dagböckerna fördes under en tid när svenska politiker verkligen befann sig ute bland ”folket”. Tage Erlander var en mästare på att avläsa publikens reaktioner på de många tal han höll för partivänner, väljare, i riksdagen och inför stora val, skriver sonen Sven, som ofta deltog personligen.

”Interaktionen mellan talaren och publiken är väsentlig och innebär att politikerns idéer ständigt prövas och stäms av mot vad folk tyckte.”

Erlander recenserar sedan sina egna tal, och är sällan nöjd med sin prestation. Under de många resorna besökte han hela landet, med alla lokala och regionala partiorganisationer. Man får också inblickar från statsrådskollegorna på tjänsterummet i Rosenbad, vid Statsrådsberedningen och konseljen med kungen, där besluten klubbas. Diskussioner med riksdagsgruppen, partistyrelsen, och verkställande utskottet bildar underlag.

De sjutton volymerna är fint illustrerade. I det sista bandet förekommer både barn och barnbarn, hustrun Aina, som kombinerade sitt arbete vid makens sida med sin tjänst som lärare på Flickläroverket på Södermalm i Stockholm. En rad av tidens kända politiker passerar revy: Urho Kekkonen, Harold Wilson, Willy Brandt, Kurt Georg Kiesinger, Jens Otto Krag och Tryggve Bratteli.
I slutet av september-början av oktober hölls den 24:e SAP-kongressen, då Tage Erlander avgår som partiordförande till förmån för Olof Palme, som samtidigt övertar rollen som statsminister. Tage Erlander satt kvar som riksdagsman till 1973, då som ”ålderman” med fyrtio år som riksdagsledamot, varav drygt hälften som statsminister. Den sista tiden skildras i den sista delen av hans memoarer. Han skrev även dagbok några år efter 1969, och man skulle gärna velat följa Erlander även under de sista åren i dagböckerna. Det är både underhållande och historiskt och politiskt högintressant läsning.

Rudolf Meidner-priset 2016 tilldelas Matias Kaihovirta

RUDOLF MEIDNER-PRISET 2016 för forskning i fackföreningsrörelsens historia tilldelas Matias Kaihovirta

Matias Kaihovirta är historiker verksam vid Åbo Akademi. Han disputerade 2016 med avhandlingen Oroliga inför framtiden: en studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs ca 1900-1920 Åbo, 2015 (452 s.). Avhandlingen är ett väsentligt bidrag till förnyelsen av det arbetarhistoriska fältet. Genom att analysera bruksarbetare och patroner som politiska aktörer i slutskedet av ett paternalistiskt system ger han aktörerna röst och sina forskningsresultat liv.

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia delas ut av Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Priset instiftades den 23 juni 1994 när professor Rudolf Meidner, 1981-1996 rådets ordförande fyllde 80 år. Prissumman är 25.000 kr. Forskningsrådets nuvarande ordförande är Anna Hedborg. Föregående år delades priset ut till Malin Nilsson.

Stockholm, den 21 oktober 2016

Närmare information genom:
Mikael Eivergård, mikael.eivergard(snabel-a)arbark.se, 08-412 39 eller
Silke Neunsinger, silke.neunsinger(snabel-a)arbark.se, 08-412 39 27

Pages

Subscribe to Social History Portal aggregator