Hjalmar Branting's May Day Speeches 1890-1924

Website (Swedish text)
Hjalmar Brantings majtal 1890-1924

Hjalmar Branting höll totalt 37 majtal åren 1890-1924 (dock ej 1919 eller 1922). Här publiceras talen, avskrivna, som pdf-filer.

Denna publicering sker på dagen 150 år efter Hjalmar Brantings (1860-1925) födelse.

Majtalens text har uteslutande hämtats ur pressen. Det innebär att det rör sig om protokollerade, delvis säkert stenograferade texter, men också i form av referat.

Som komplettering ingår även Brantings bidrag ur Social-Demokratens majnummer och andra majtidskrifter, även enstaka av hans ledare som direkt berör första maj.

Varje majtal introduceras med en kort inledning

more>>