CfP: Pictures of labor and the labor movement. Labor history conference

Call for papers, deadline 15 February 2017 (in Swedish)

NB: papers can be sent in English, Swedish, Danish and Norwegian!

Bilder av arbete och arbetarrörelser
Arbetarhistorikermötet i Landskrona 15 – 16 juni 2017

Vilka bilder, både i bokstavlig och överförd bemärkelse, har genom åren tecknats av arbete och arbetarrörelse? Vilka självbilder har arbetarrörelser närt och hur ska dessa förstås? Vilken roll spelar historiska bilder av arbete och arbetarrörelse för dagens politiska aktörer?

Temat för 2017 års upplaga av Arbetarhistorikermötet i Landskrona är “Bilder av arbete och arbetarrörelser” i bred bemärkelse. Alla som sysslar med arbetarhistorisk forskning, akademisk eller inte, eller med bilder av arbete och arbetares rörelser är välkomna att delta med bidrag. Du är förstås också välkommen att presentera arbetarhistorisk forskning som inte har någon koppling alls till årets tema.

Preliminär anmälan skickas till info@arbetarhistoria.org senast den 15 februari 2017. Tillsammans med anmälan vill vi också ha en preliminär titel på ditt bidrag (som kan vara antingen i form av ett paper eller bara en muntlig presentation). Självklart är du lika välkommen utan bidrag! Definitiv anmälan, konferensavgiften 1000 kronor och ditt eventuella paper måste vi ha senast den 1 maj.


Konferensen hålls i Landskrona
15 – 16 juni 2017

Centrum för Arbetarhistoria
Slottet
261 31 Landskrona
hans.wallengren@hist.lu.se

http://www.arbetarhistoria.org/2017_konf/stor2017.pdf

Posted: 
05/01/2017