Feed aggregator

Buchvorstellung "Streiten für eine welt jenseits des Kapitalismus"

Social and Labour History News - Wed, 2017-09-13 09:54

Buchvorstellung "Streiten für eine welt jenseits des Kapitalismus"
Date: 18 October 2017
Location: Berlin

Programm

18:00 Begrüßung
Dr. Wolfgang Jäger, Geschäftsführer der Hans-Böckler-Stiftung

18:10 Einleitung
Prof. em. Dr. Helga Grebing, Berlin

18:25 Wie aktuell ist Sternberg für den DGB?
Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes und
Vorsitzender des Vorstandes der Hans-Böckler-Stiftung

Das Kapital fully digitized

News, IISH, Amsterdam - Tue, 2017-09-12 16:43

IISH digitizes unique copy of Marx’s Capital
Exactly 150 years ago, on 14 September 1867, the first volume of Karl Marx’s Capital was published. Capital remains one of the most influential books in world history. The International Institute of Social History in Amsterdam possesses a unique first edition, containing Marx’s own handwritten corrections and marginals. This edition has now been fully digitized, and has been made available to the general public through the Institute’s website.

Farewell Lecure Marcel van der Linden 'Walking Fish. How Conservative Behaviour Generates and Processes Radical Change'

Events, IISH, Amsterdam - Tue, 2017-09-12 15:50

4 PM

Big changes are often the unintendend consequences of attempts to keep things as they are. This paradoxical mechanism, first described by the paleontologist Alfred Romer, is of relevance in many research areas, including the study of social movements.

 

Et 1917 devient Révolution... : la conception d'une exposition

Social and Labour History News - Tue, 2017-09-12 08:44

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
BDIC

Samedi 16 septembre 2017
10h - 17h

Et 1917 devient Révolution... : la conception d'une exposition
Présentation des différentes étapes de la réalisation d'une exposition temporaire à partir des collections de la BDIC.

Popup Cinema QRU: 'Moslimmigranten in Moskou'

Events, IISH, Amsterdam - Mon, 2017-09-11 14:49

QRU is een pop-up expo aan de Cruquiusweg 140 in Amsterdam-Oost.

In een loods van een voormalige locomotieven-fabriek verzorgt QRU deze zomer in de weekenden een cultureel programma.

Boktips september 2017

Victor Klemperer (med förord av Christopher Clark och en historisk essä av Wolfram Wette ; texttranskription, kommentarer och personregister: Christian Löser ; översättning: Per Lennart Månsson): Revolutionsdagbok 1919 : skratta och gråta på samma gång / Fischer, 2016. 234 s.

I år uppmärksammas hundraårsjubileet av den ryska revolutionen 1917. Men också åren efter revolutionen var dramatiska, och skulle sätta sin prägel på hela det oroliga 1900-talet. Land efter land skulle drabbas, i det som historikern Eric Hobsbawm kallat ”ytterligheternas tidsålder”.

Ett av de många vittnena till 1900-talets massmord i Europa var docenten i romanska språk Victor Klemperer. Som tysk patriot hade han anslutit sig och kämpat på östfronten och vid krigsslutet i november 1918 tänkte han återvända med sin hustru till München där han upprätthöll en så kallad privatdocentur i romanska språk och litteratur.

I Leipzig, där han hustru, organisten Eva Klemperer vistades gick han gärna på Café Merkur där politik diskuterades. Vid strejk släcktes alla lampor i lokalen och på natten övergick den enligt Klemperer ”från café till asyl”, ett tillhåll för fattiga och trashankar. En bekant, som arbetade som journalist på tidningen Leipziger Neueste Nachrichten, undrade om Klemperer inte skulle kunna skriva reportage från München när han kom dit. För just nu (årsskiftet 1918/1919) hände där ”stora saker”.

Den bok som följer är Victor Klemperers ögonvittnesreportage från München, där ett kommunistiskt arbetarråd övertagit makten i staden. Det är ”litterära reportage” på samma sätt som den ”rasande reportern” Egon Erwin Kisch skrev, eller för den skull P.O. Enqvists reportage från Olympiaden i München 1972. Det är inkännande, mångordiga beskrivningar och kommenterar in i detalj från de rökiga konferensrummen, ölhallarna, och från gatornas strider och kanonader. Ibland tvingas Klemperer ta till andra- och tredjehandskällor, ”det sägs”, ”man säger”, och så vidare. Det var den tidens journalistik, före radio och TV, skriven i ”direktsändning”.

I Tyskland hade efter krigsslutet det socialdemokratiska partiet delats (precis som det skulle komma att göra i Sverige) i en mer moderat grupp (”Mehrheits-Sozialdemokratische Partei Deutschlands), och en närmast kommunistisk grupp, inspirerade av den ryska revolutionen (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, USDP), ibland kallade ”spartakisterna”. I Berlin utbröt snart gatustrider mellan de bägge fraktionerna, samtidigt som återvändande soldater under sina gamla befäl bildade militära ”frikårer”, som utan rättegång avrättade sina motståndare.

Den socialdemokratiska regeringen i Berlin flydde oroligheterna till Goethe-staden Weimar, därav benämningen på mellankrigstidens tyska styre: Weimarrepubliken.
I München hade socialdemokraterna vunnit det första valet efter 1918, men partiet var också där splittrat. Oroligheterna eskalerade när den socialdemokratiske ministerpresidenten i München, Kurt Eisner, mitt utanför Lantdagens byggnad sköts ner av en ung höger-nationalist, greve Anton von Arco, i februari 1919.
Följden blev att masstrejk utbröt, och de revolutionära inom USDP grep makten. De hämnades omgående på Arcos bundsförvanter i gruppen Thule. Gatustrider utbröt, samtidigt som USDP proklamerade en ”socialistisk rådsrepublik”, på samma sätt som man gjort i Ungern.

Samtidigt hade revolutionen i Berlin slagits ned med våld av den socialdemokratiske försvarsministern Noske, och de så kallade frikårerna. Noske var också beredd att låta München-kommunisterna drabbas av samma ”blodsberusning” som deras bröder och systrar i Bremen, Ruhr, Braunschweig, Magdeburg, Posen och Württemberg, varvid minst 3000 människor miste livet Klemperer för noggrann dagbok över de blodiga dagarna för inbördesstriderna i München i maj 1919. Han noterar t.ex. att många soldater och matroser snabbt byter färg på sina armbindlar när fienden närmar sig, från rött till vitt. Striderna är över på några veckor och de ledande socialistledarna antingen mördades, som Gustav Landauer , eller sattes i fängelse för att dö, som skriftställaren Erich Mühsam. En av Klemperers kollegor på universitetet i München, den berömde sociologen Max Weber, lyckades fly staden, men avled strax efter, 1920.

(En annan som flydde från München 1919 var den mystiska pseudonymen B. Traven, författare till bland annat Sierra Madres skatt, som utspelas i Mexiko. Länge trodde man att Traven var en norsk-amerikansk sjöman, men senare forskning visar att han var anarkist från Tyskland, och hade verkat inom en teatergrupp i München. För detta talar att alla Travens böcker är skrivna på tyska.)

Litteraturdocenten Victor Klemperer var själv politiskt liberal, och hans skildring av den anarkistiska rådsrepubliken i München är fylld av elak satir och dråpliga karikatyrer. Han inser snabbt att republikens dagar snart är räknade. I sin sista dagboksanteckning 1920 beskriver han rådsrepubliken i Bayern som ”tragikomisk”. Han skriver om hur hjärtat skakas av det ”hjältemodiga lidandet” samtidigt som man måste skratta åt de många politiska ”tokerierna”. Kanske kan man säga att krigsupplevelserna gjort en cyniker av författaren, som mest av allt längtade tillbaka till sin lärostol i romanistik i Dresden, där han blev professor 1920.

Victor Klemperers vidare öde är inte mindre dramatiskt. Vid nazisternas maktövertagande 1933 tvingades han avgå från sin professur i ”förtidig pension”. Något år senare tvingades han flytta med sin fru till Dresdens ”judehus”. När de sista judarna 1945 skulle deporteras till koncentrationslägrets gasugnar bombades staden till grus av de allierade, och Klemperer lyckades fly med sin fru.

Efter hustruns död 1951 gifte han om sig och utnämndes till professor i romanistik vid Humboldtuniversitetet i (Öst)Berlin. Han blev medlem i det östtyska kommunistpartiet redan 1945, en förutsättning för att få fortsätta undervisa, och utgav en rad skrifter i sitt ämne, romanska språk och litteratur. Under en resa till en kongress i Lissabon 1959 insjuknade han och dog året därpå, 79 år gammal.

Victor Klemperers dagböcker har publicerats efter hans död, och är idag en betydelsefull källa till en akademikers liv under det tyska kejsardömet, två världskrig, revolutionstiden 1918-1919, och tiden under nazism och kommunism i Tyskland. De har transkriberats av Christian Löser, och försetts med kommentarer och förord av Christopher Clark och Wolfram Wette, och utkommer nu för första gången på svenska.

Den sista dagboken, 1945-1959, bär titeln So sitze ich denn zwischen allen Stühlen. Klemperer var en ”överlevare”, en man som under sitt liv tvingades, som han säger, ”sitta på många stolar”. Dagboken 1918-1932 kallar han, på samma mångtydiga vis, Leben sammeln, nicht fragen wozu und warum (ung. Att samla på livet, utan att fråga varthän eller varför?). Att anpassa sig till ett liv under det ”korta 1900-talet” (som Hobsbawm kallat det, tiden 1918-1991) innebar i många fall bara att leva, acceptera, ”gilla läget”, utan att fråga varför eller varthän?

Och frågan är om vi blivit så mycket klokare sedan dess?

Sandra Mischliwietz, ”Att uppfinna ord” : Kindheit als Strategie der Weltaneignung in der schwedischen Arbeiterlitteratur der 1930er Jahre / MV-Verlag, 2017 (Wissenschaftliche Schriften der WWU Münster. Reihe XII. Band 11)  

Den svenska arbetarlitteraturen står högt i kurs i Tyskland, i Sandra Mischliwietzs avhandling kallas den ”eine stärkere literarische Tradition als in allen anderen europäischen Ländern”. 1930-talet var det decennium när den svenska arbetarlitteraturen nådde, med Lennart Thorsells ord, ”den svenska [litterära] parnassen”. Författare som Eyvind Johnson, Vilhelm Moberg, Ivar Lo-Johansson, Moa och Harry Martinson, Johan-Olov Johansson, Artur Lundkvist, Josef Kjellgren, Jan Fridegård, Rudolf Värnlund, Maj Hirdman, slog igenom på bred front under 1930-talet, och man försökte etablera begreppet ”proletärlitteratur”, fast några av dessa författare ogillade epitetet.

Den biografiska ”bildningsromanen” blev tidigt strömningens signum. Det var böcker som Eyvind Johnsons Romanen om Olof, Harry Martinsons Nässlorna blomma, Fridegårds böcker om Lars Hård, Moa Martinsons böcker om Mia, Ivar Los God natt jord. I den föreliggande avhandlingen av Sandra Mischliwietz försöker författaren jämföra dessa barndomsskildringar med den ”borgerliga” romanens motsvarigheter, till exempel Per Lagerkvists Gäst hos verkligheten, Sigurd Hoels Veien til verdens ende eller H.C. Branners Historien om Børge. Strindbergs Tjänstekvinnans son hade varit en bra jämförelse, eller Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom.
En skillnad som snart framkommer är klassaspekten, som utmärker arbetarlitteraturens författare. Men också det faktum att dessa unga författare visar hur man ”hittar sitt språk” i de självbiografiska böckerna, med Torgny Karnstedts ord, ”att erövra ett språk”. Mischliwietz kallar det ”att uppfinna ord”. Språket erövras inte utan besvär, det är både ”kollektivt” och ”individuellt”.


”Weltaneignung” betyder ungefär att ”tillägna sig”, ”anpassa sig”, att ”införliva omvärlden”. Barnet gör det genom att först härma de vuxna, i tal och handling. Det antar därefter olika ”strategier” för att anpassa sig så gott om möjligt. De svenska arbetarförfattarnas barndom på 1930-talet var väsensskild från borgerliga författare som Strindberg (vars böcker beundrades starkt inom arbetarklassen) eller Söderberg. Tidigt får barnen hjälpa sina föräldrar, hemma och på arbetsplatsen. De blir tidigt ”vuxna”. De får, i bästa fall, gå sex år i skola, men ofta kortare. De får tidigt lära sig att klara sig själva. Vid 13 år börjar Eyvind Johnsons Olof arbeta för maten, då han lämnar styvföräldrarnas hem i Norrbotten för sin vandring söderut. Det säger sig självt att en sådan ”weltaneignung” är ganska så specifik för 1930-talets ”proletärförfattare”.
Mischliwietz försöker på detta sätt rekonstruera hur ”barnet” skildras i arbetarförfattarnas biografiska romaner. Hur man närmar sig begreppet ”det goda barnet” från Rousseau och Ellen Key, och hur man skildrar arbetarklassens förhållande till barndomen. Och hur detta tar sig uttryck i språket.

Så heter det t.ex. i ”Romanen om Olof”: ”Barn leker och springer omkring och hoppar bock och gör allt möjligt och deras mammor ropar på dem att de ska komma in och gå ett ärende eller få en smörgås. Jag är inget barn längre, jag är en arbetare. Men ifall någon kallade honom för barn, så kunde han inte neka.” Barnen blev tidigt politiskt medvetna, Vilhelm Moberg blev som han själv skriver ”en av Sveriges yngsta ungsocialister” vid elva års ålder.

Med Bourdieu skulle man kunna säga att de arbetarbarn som skildras i bildningsromanerna växer tillsammans med sin klass, erövrar språk och erkännande, kulturellt och socialt kapital. De är särlingar inom klassen som reflekterar över sina liv, men de är också klassrepresentanter, de är exempel på hur en hel samhällsklass får erkännande och sedermera erövrar också den politiska makten.

Mischliwietz anlägger också ett gender-perspektiv där hon analyserar Moa Martinsons Mia-trilogi, Lo-Johanssons Bara en mor, och jämför med senare barnskildringar som Svinalängorna och Mig äger ingen. Och hon citerar Kristian Lundberg, när hon säger: ”Den som talar, förändrar världen”. Hon hade kunnat tillägga: Den som skriver ner sin barndoms historia får oss andra att förstå den bättre.

 

Journées européennes du patrimoine 2017

Journées européennes du patrimoine


A découvrir à la BDIC :
"ET 1917 DEVIENT REVOLUTION..."
Les coulisses d'une exposition

Les soldats de la mémoire

Publication

Presses universitaires de Paris Nanterre
Collection "Sources et travaux de la BDIC"

Commander le livre

Call for Papers 'The Future of Work in the Mirror of the Past'

Events, IISH, Amsterdam - Fri, 2017-09-08 17:42

XII INTERNATIONAL CONFERENCE ON LABOUR HISTORY organized by THE ASSOCIATION OF INDIAN LABOUR HISTORIANS and V.V. GIRI NATIONAL LABOUR INSTITUTE, 26-28 MARCH 2018 AT V.V. GIRI NATIONAL LABOUR INSTITUTE, NOIDA/New Delhi, INDIA

The broad theme for the conference is ‘The Future of Work in the Mirror of the Past’. The focus of the conference will be on the relation of technology with changing forms of work and work relations in the past and the present in the light of possible future trends.

Das Kapital digitaal

News, IISH, Amsterdam - Fri, 2017-09-08 16:27

Op 14 september 1867 verscheen het eerste deel van Das Kapital van Karl Marx. Het behoort tot de meest invloedrijke boeken uit de wereldgeschiedenis. Het Instituut beschikt over een uniek exemplaar van de eerste druk, waarin Marx zelf correcties en aantekeningen in de kantlijn aanbracht. Dit exemplaar is vanaf nu volledig gedigitaliseerd beschikbaar en voor publiek toegankelijk via de website van het instituut.

Augusti 1917

Kriget fortsätter rasa. Svälten härjar, protesterna växer, tryckkokaren börjar sjuda. Ambitionen bakom nedanstående var att huvudsakligen hålla sig till det som sades då.

1 augusti 1917

Tidningen Social-demokraten rapporterar: ”Flandernoffensiven har börjat”. Offensiven inleds 31/7 och pågår till 10 november. Ententens trupper, under ledning av England, startar en offensiv mot tyska befästningar och skyttevärn och löpgravar. Striden kommer till stor del att handla om kontrollen över den belgiska staden Paschendale. Offensiven fastnar i leran, det beräknas att ententen förlorar över 300.000 man, tyskarna något färre, terrängvinsten uppgår till 7 km. Offensiven har kallats för ”en av de blodigaste och mest meningslösa av västfrontens alla offensiver” (NE) (Social-demokraten 1/8).

I den tyska flottbasen Wilhelmshaven lämnar 49 eldare utan lov krigsskeppet ”Prinzregent Luitpold”. 11 av dem arresteras då de återkommer till skeppet. Dagen därefter lämnar 400 matroser skeppet i protest. Besättningarna på andra krigsfartyg gör myteri. Det beräknas att 5.000 besättningsmän deltar i olika former av protestdemonstrationer under månaden. Upproret slås ned av militär. Många arresteras. Av de nio som döms till döden avrättas två, en av dem framförallt för att han satt sig i förbindelse med det vänstersocialdemokratiska partiet Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD).

Påven Benedictus XV skickar ut en kommuniké i vilken han uppmanar de krigförande länderna att förhandla om fred. Han fördömer det rådande kriget som ”ett meningslöst slaktande” och lägger fram en fredsplan. Hans önskemål och förhoppningar faller på hälleberget och han inbjuds ej heller att närvara vid fredskonferensen i Versaille 1918.

I USA misshandlas och lynchas Frank Little, en av Industrial Workers of the World’s (IWW) ledande organisatörer, i staden Butte i Montana. Han hade kommit till staden för att hjälpa strejkande arbetare och höll även upproriska antikrigstal. Fyra månader tidigare hade USA gått med i Första världskriget.

2 augusti 1917

Tidningen Social-demokraten rapporterar:

”De juridiska myndigheterna fordra på grund av det material som insamlats från upploppet den 3-5 juli, att Lenin, Zinoviev, Kollontay, Parvus, Fürstenberg, Koslovsky, Sumenson, Rochal med flera ledare för bolsjeviki skola ställas till ansvar för högförräderi.” (Social-demokraten 3/8)

Tidningen Social-demokraten rapporterar: ”Allmän strejk i Västervik”:

”Idag på förmiddagen samlades något hundra arbetare och marscherade till brödbyrån, där de anförde klagomål, dels över att mjöl av mindervärdig kvalitet försålts i staden samt dels emedan det ansågs att fördelningen av syltsockerkorten varit orättvis.
Vid middagstiden slöto sig arbetarne vid samtliga de större industrierna till demonstranterna … ”

(Social-demokraten 3/8)

4 augusti 1917

Tidningen Social-demokraten rapporterar:

”1.800 strejkande i Västervik. / Kräva att alla arbetare skola återtagas / Fordra därjämte arbetarkontroll över livsmedelsregleringen.”
”Socialstyrelsen ingriper för konfliktens lösning.” / N. P. Lindhe och C. Michaelsson ha avrest till Västervik / Enligt vad Social-Demokraten erfarit har socialstyrelsen anmodat Träarbetareförbundets förtroendeman N. P. Lindhe och Grovarbetarförbundets sekr. C. Michaelsson att resa till Västervik med anledning av konflikten. Avresan från Stockholm skedde på fredagskvällen. / Lokmannaförbundets förtroendeman A. Ringdahl reste också på fredagen till Västervik för att vidtaga åtgärder med anledning av kraven på att järnvägsmännen skola ansluta sig till strejken.” (Social-demokraten 4/8)

Tidningen Social-demokraten rapporterar:

”Stockholmskonferensen London, lördag – National Seamens and Firemens Union kommer sannolikt att inta samma ställning gentemot deltagarna i Stockholmskonferensen som den intog mot MacDonald i juni, då föreningen, biträdd av skandinaviska sjömän, ställde vakt vid hamnarna för att hindra hans avresa. / Föreningen kommer att opponera sig mot varje fredsrörelse intill dess Tyskland ger full gottgörelse för de mord det begått på fartygsbesättningar från de allierade länderna.”

(Social-demokraten 6/8)

Stockholmskonferensen

Öppnandet av konferensen som ursprungligen var tänkt att ske 15/8 framskjutes på Englands och Frankrikes inrådan till den 9 september. (Verksamhetsberättelse, Socialdemokratiska arbetarpartiet (1917), s. 22- )

5 augusti 1917

En häftig brand utbryter i den grekiska staden Tessaloniki. 2/3 av staden brinner ned, fler än 70.000 förlorar sina hem.

6 augusti 1917

Ny regering tillsatt i Ryssland. Aleksandr Kerenskij (1881-1970), medlem av det socialist-revolutionära partiet, blir premiärminister såväl som marin- och krigsminister. Han uttalar sig starkt för ett fortsatt ryskt deltagande i kriget.

8 augusti 1917

Tidningen Morgonbris rapporterar:

”Våra nya organisationer / Tvätterskorna vid Centralbadet ha vid möte och efter föredrag av Amanda Frösell bildat organisation. I densamma ingingo 47 medlemmar. Styrelse valdes och beslöts att ansluta sig till De Förenade Förbunden. / Detta är den tredje kvinnoorganisationen på några få veckor. Om vi skulle se varför kvinnorna nu organisera sig, skulle kanske därom vara åtskilligt att förtälja, men det kan också göras med ett enda ord: Svält! Ja, just svälten. Det är den som driver dem in i organisationerna, och kvinnorna ha slutligen insett att deras plats är där. Vi hälsa de nya, och önska dem hjärtligt att de måtte genom sin sammanslutning uppnå bättre förhållanden.”

(Morgonbris 8/8)

Tidningen Syndikalisten rapporterar:

”Arbetarna i Västervik åter i aktion. ( … ) Det har gått några månader sedan 16 april. Den förändring till det bättre som då lovades har torkat in. Tvärtom ser det ut som om maktinnehavarna på alla områden genom åtstramningar på alla tänkbara sätt beslutat straffa Västerviks arbetare för deras ’oförskämdhet’ 16 april. ( … ) När detta skrives väntas militären hit. Kulor, krut och bajonetter – det gamla vanliga. Blir det månne ett nytt Seskarö? ( … )”

I anslutning till artikeln:

”Sedan detta skrevs ha vi mottagit följande telegram: Uppgörelse träffad med arbetsgivarna i Västervik. Lockouterna upphävda. Alla i arbete. Triumf. Brev kommer.”

(Syndikalisten 8/8)

Fraktfartyget Fredrik Carrov torpederas av rysk ubåt utanför Sandviken fiskeläge, på svenskt sjöterritorium. Tidigare hade samma öde drabbat fartyget Syria. Båda fartygen gick i konvoj under svensk eskort. Sänkningarna av de bägge fartygen föranleder en protest från svenska UD till den ryska regeringen Friedrich Carrows såväl som Syrias last bestod av järnmalm på väg till Tyskland.

8 augusti till 16 augusti 1917

De ryska bolsjevikerna håller illegal kongress i Petrograd. Lenin kan inte deltaga. Tidningen Social-demokraten rapporterar:

“I Petrograds omnejd hålles för närvarande en bolsjevikkongress. På kongressen har konstaterats minskat intresse för bolsjevikernas förkunnelse bland soldater och arbetare liksom ett försvagande av den revolutionära andan. På många platser ha bolsjevikerna måst fly undan förföljelse från massorna. Icke desto mindre ha delegerade från landsorten uttryckt förhoppning om att rörelsen tack vare provianteringssvårigheterna och de tvångsåtgärder som regeringen vidtagit gentemot soldaterna ånyo skall vinna framgång.”

(Social-demokraten 14/8)

11 augusti 1917

Tidningen Syndikalisten rapporterar:

”En lysande seger för Västerviks arbetare. Solidariteten triumferar. (…) Det är nu bekant att syftemålet med attacken var att slå ned den syndikalistiska organisationen i första hand och för övrigt giva dödsstöten åt den kampvilja som gjort sig gällande bland arbetarne. (…) Anfallet har tillbakaslagits. Icke utav L. S. medlemmar utan av Västerviks hela arbetarekår med undantag av trafikpersonalen vid järnvägen.”

(Syndikalisten 11/8)

12 augusti 1917

Tidningen Social-demokraten rapporterar: Hjalmar Branting talar i Smedjebacken inför 2.500 åhörare:

“I slutet av sitt anförande berörde talaren författningsfrågan, därvid uttalade sin övertygelse om nödvändigheten av att vi, liksom folken över allt annorstädes, söka lägga samhällsarbetet på en så bred och djup demokratisk grund som möjligt, för att utvecklingen skall kunna fortgå normalt och i lugna former.” (Social-demokraten 14/8)

13 augusti 1917

Tidningen Social-demokraten rapporterar:

“Vid underhusets sammanträde i dag meddelade Bonar Law [konservativ partiledare], att man icke kommer att tillåta personer, som uppehålla sig I Det förenade konungariket, att delta i en konferens med fientliga statsmedborgare utan konungens tillstånd. Regeringen har beslutat vägra tillåtelse att deltaga i konferensen. (Bifall.) Samma beslut har fattats i Förenta Staterna, Frankrike och Italien, med vilka engelska regeringen stått i förbindelse rörande detta spörsmål.”

(Social-demokraten 14/8)

13 augusti till 19 augusti

Generalstrejk i Spanien. Regeringen inför undantagstillstånd. Strejken slås ned av militär.

14 augusti 1917

Samtliga ententeregeringar vägrar skriva ut pass för de av sina medborgare som planerat ta del i Stockholmskonferensen.
Kina förklarar krig mot Tyskland.

17 augusti 1917

Tidningen Arbetet rapporterar: ”Storstrejken i Helsingfors slut.” (Arbetet 17/8)

18 augusti 1917

Tidningen Arbetet rapporterar:

”20.000 arbetare i Prag strejka och kräva fred. Enligt meddelande från Prag till Arbeiter-Zeitung ha under de senaste dagarna i samtliga metallfabriker i Prag förekommit oroligheter, som allmänt övergingo till strejk.” (Arbetet 18/8)

20 augusti till 25 augusti 1917

Landsorganisationen i Sverige håller kongress i Stockholm.

22 augusti 1917

Per Anders Fogelström föds.

23 augusti till 26 augusti

Generalstrejk i Italien. Häftiga strider i Turin mellan arbetare å ena sidan och militär och polis å den andra. Upproret slås ned med brutal kraft.

24 augusti 1917

Tidningen Arbetet rapporterar:

”De muhammedanska kvinnornas krav i Ryssland. De muhammedanska kvinnorna i Ryssland har på sin kongress i Kasan uppställt bl. a. följande fordringar: Samma rätta i hemmet för kvinnor som för män, äktenskap som avslutats av föräldrarna utan samförstånd med döttrarna förklaras ogiltiga, giftermål av flickor under 16 år förbjudas, kvinnor och män ha samma rätt att begära skilsmässa, månggifte skall absolut förbjudas, frånskild kvinna skall ha rätt att behålla och uppfostra sina minderåriga barn, obligatorisk skolgång för såväl manliga som kvinnliga, upprättandet av kindergarten och flickskolor.” (Arbetet 24/8 1917) (Detta torde härröra från den allryska kongress för muslimska kvinnor som hölls i Kazan 24-27/4 1917)

25 augusti 1917

Stockholmskonferensens organisationskommitté skickar meddelande till den konferens för socialister från ententeländerna som hålls i London och uppmanar denna att reagera på deras regeringars beslut att vägra skriva ut pass.

“Vår kommitté har den uppfattningen, att passvägran ej endast riktar sig mot Stockholmskonferensens idé utan också mot det organiserade proletariatet. De konservativa klasserna känna dunkelt, att världen befinner sig vid en vändpunkt i sin historia och att jämte den krigiska konflikten en annan fråga dyker upp. Vi måste nämligen veta, om arbetareklassen bör fortsätta att trött böja sig för deras vilja, som förbereda och förklara krig utan dess samtycke – om arbetareklassen i all evighet bör finna sig i denna mängd av risker och låta sig nöja med ett minimum av inflytande, korteligen, om arbetareklassen ej skall vara annat än ekot av andras politik. Den starkare vordna arbetareklassen vill tvärtom ha rätt att med hjälp av sina internationella organ medverka vid upprättandet av en rättvis och varaktig fred och jämvikt i världen genom skapandet av en internationell rättsordning, som hindrar återupprepandet av den nuvarande tidens olyckor.” (Verksamhetsberättelse, Sv. Socialdemokratiska arbetarparti (1917), s. 25)

28 augusti 1917

Kerenskij beordrar Lavr Kornilov (1870-1918), den ryska arméns överbefälhavare, att avstå från att sända trupper till Petrograd för att kväsa sovjeterna. Detta har överenskommits dem emellan tidigare, men senare händelser har fått Kerenskij att frukta en militärkupp.

Kornilov ignorerar ordern och regeringen befinner sig vara i händerna på sin överbefälhavare. I panik vänder sig Kerenskij till sovjeterna, däribland bolsjevikerna, och vädjar om stöd. Sovjeterna lyckas få de utsända militärerna att sluta upp bakom regeringen och Kornilov fängslas. Ett resultat av den så kallade Kornilov-affären blir att bolsjevikerna återigen tillåts verka öppet. (Service, 2013, s. 95f; Deutscher, 1971, s. 212 f.)

29 augusti 1917

Då den finska lantdagen öppnas besätter ryska trupper byggnaden och hindrar lantdagsmännen från att komma in.
Efter att det ryska tsardömet fallit har Finlands förhållande till Ryssland blivit oklart. Enligt storfurstendömets grundlagar finns för närvarande inga gemensamma statsorgan. Det har börjat ställas krav på att minska beroendet av Ryssland och den 18 juli 1917 antog lantdagen den så kallade maktlagen. Lagen innebär att lantdagen övertar tsarens maktbefogenheter. Den får den lagstiftande och verkställande makten. De ryska myndigheterna skall i fortsättningen endast bestämma utrikespolitiska och militära angelägenheter.
Den ryska regeringen känner sig kränkt av den nya ordningen och upplöser lantdagen. (Krönika (1988), s. 215)

Källor:

Deutscher, Isaac (1971): Den väpnade profeten, Trotskij 1879-1921, Mölndal: Coeckeberghs, 1971.

Krönika över 20:e århundradet (1988), Stockholm: Bonniers.

Service, Robert (2013): Ryska revolutionen 1900-1927, Lund: Historiska media.

Sv. Socialdemokratiska Arbetareparti (1917), verksamhetsberättelse

Syndikalisten (aug, 1917)

Social-Demokraten (aug, 1917)

 

 

Inscriptions PPE 2017

Formation


Les inscriptions au parcours personnalisé établissement "Conduire un projet avec les collections de la BDIC"
sont ouvertes
jusqu'au 15 septembre !


Pour en savoir plus

CfP: The Future of Work in the Mirror of the Past

Social and Labour History News - Thu, 2017-09-07 14:26

Call for Papers

‘The Future of Work in the Mirror of the Past’

XII INTERNATIONAL CONFERENCE ON LABOUR HISTORY
organized by THE ASSOCIATION OF INDIAN LABOUR HISTORIANS and V.V. GIRI NATIONAL LABOUR INSTITUTE,
26-28 MARCH 2018 AT V.V. GIRI NATIONAL LABOUR INSTITUTE, NOIDA/New Delhi, INDIA

The broad theme for the conference is ‘The Future of Work in the Mirror of the Past’. The focus of the conference will be on the relation of technology with changing forms of work and work relations in the past and the present in the light of possible future trends.

Kata Dalström – Agitatorn som gick sin egen väg

Hos oss på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek förvaras Kata Dalströms personarkiv. Vi blir därför extra glada när material från hennes arkiv ligger till grund för den senaste boken från Gunnela Björk, docent i historia vid Örebro universitet.

Arkivet spänner över åren 1887-1923 och uppgår till 30 volymer.

Kata Dalström hade i sitt testamente bestämt att hennes kvarlämnade papper skulle överlämnas till Arbetarrörelsens arkiv (institutionen fick sitt nuvarande namn Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek först senare).
En mindre del av samlingarna överlämnades 1954 av Katas dotter, fru Elsa Söderberg, Stocksund, men den huvudsakliga delen överlämnade fru Söderberg på 100-årsdagen av Katas födelse den 18 december 1958.

Arkivet hade med anledning av minnesdagen ordnat en utställning av K.D:s skrifter, manuskript och brev.
På kvällen var en liten högtidlighet ordnad på arkivet där dottern fru Söderberg och partisekreterare Sven Aspling talade.

Boken – Kata Dalström – Agitatorn som gick sin egen väg (2017)

1894 gör Katarina ”Kata” Dalström skandal. Hon är trettiosex år, uppvuxen i en förmögen familj och gift med en konservativ man – ändå blir hon socialdemokrat! Som en av den tidiga kvinno- och arbetarrörelsens främsta agitatorer blir hon senare den första kvinnan som når toppen i ett svenskt parti.

Hon hamnar i opposition med partiledningen men är älskad och beundrad av arbetarna ute i landet, där hon med dåtidens form av home party ses som en levande legend. Privatlivet är lika stormigt som det politiska. Hennes äktenskap är turbulent, hon föder sju barn, blir spiritist och buddhist och har flera kärleksaffärer.

Kata var ett lysande levnadsöde. Utan karaktärer som henne hade utvecklingen mot ett mer demokratiskt och jämställt samhälle inte varit möjlig.

Boken ges ut av Historiska media, läs mer om boken samt författarpresentationen på Historiska medias webbsida 

Buchvorstellung "Streiten für eine welt jenseits des Kapitalismus"

Events, IISH, Amsterdam - Tue, 2017-09-05 09:30
Programm

18:00 Begrüßung
Dr. Wolfgang Jäger, Geschäftsführer der Hans-Böckler-Stiftung

18:10 Einleitung
Prof. em. Dr. Helga Grebing, Berlin

18:25 Wie aktuell ist Sternberg für den DGB?
Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes und
Vorsitzender des Vorstandes der Hans-Böckler-Stiftung

Dutch Rhine river exports of slave-based commodities

Social and Labour History News - Fri, 2017-09-01 14:41

 

On Tuesday September 12, Tamira Combrink (IISG) will present a paper on:

Dutch Rhine river exports of slave-based commodities"

'Invisible Histories' at the Working Class Movement Library

Social and Labour History News - Fri, 2017-09-01 14:34

 

The Working Class Movement Library (WCML) in Salford presents a series of talks focussed on overlooked aspects of working class and labour history, ranging from reflections on the Co-operative Party, to the National Federation of Women Workers, to the Russian Revolution. This series follows similar talks in 2016, including a specific focus on the First World War.

Invisible Histories talks – Wednesdays at 2pm

CfP: Reading Race in Cold War Cultural Internationalism

Social and Labour History News - Fri, 2017-09-01 14:30

 

Reading Race in Cold War Cultural Internationalism

Organizer: Cate Reilly

Assistant Professor in Early Modern Social and/or Cultural History

Social and Labour History News - Fri, 2017-09-01 14:17
 

Assistant Professor in Early Modern Social and/or Cultural History (Excluding the History of Britain and Ireland)

Durham University, Dept. of History

Closing Date: 2 October 2017 at midday

Working Arrangements: This role is full time but we will consider requests for flexible working arrangements including potential job shares

CfP: European stakeholders during the Revolutions of 1848

Social and Labour History News - Fri, 2017-09-01 14:05

 

International colloquium in Paris — May 2018

After the colloquium held for the 150-year anniversary of 1848 and its famous Revolutions, organized by the French « Société de 1848 » and which was a historiographic landmark, it seemed important, twenty years later, to shed a new light on this major event of the Nineteenth Century.

Pages

Subscribe to Social History Portal aggregator